do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat-wymogi-wzajemnej-zgodnosci
Drukuj grafikę : tak / nie

Identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi wzajemnej zgodności

kategoria: Identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi wzajemnej zgodności [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 5.11.2019 r. dotyczące zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt z rodziny koniowatych oraz stosowania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 określającego na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych 2019-11-15 15:20 1.72MB pobierz plik: WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z dnia 5.11.2019 r. dotyczące zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt z rodziny koniowatych oraz stosowania przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 określającego na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych
pdf Aneks ARiMR nr 1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. 2018-12-20 13:06 561.66KB pobierz plik: Aneks ARiMR nr 1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
pdf Instrukcja GLW z dnia 09.06.2016 r. w sprawie sporządzania raportu z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad bydła oraz raportu z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad owiec i kóz 2018-03-20 13:01 1.49MB pobierz plik: Instrukcja GLW z dnia 09.06.2016 r. w sprawie sporządzania raportu z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad bydła oraz raportu z kontroli identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad owiec i kóz
pdf Instrukcja GLW z dnia 13.11.2015 r. dla wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii 2018-03-20 12:35 3.72MB pobierz plik: Instrukcja GLW z dnia 13.11.2015 r. dla wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii
pdf Instrukcja GLW z dnia 14.09.2015 w sprawie postępowania przy prowadzeniu kontroli na miejscu i sposobu wypełniania raportu i protokołu z kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz protokołu z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz zgodnie z rozporządzeniami komisji (WE) nr 1082/2003 i 1505/2006 2018-03-15 10:07 23.17MB pobierz plik: Instrukcja GLW z dnia 14.09.2015 w sprawie postępowania przy prowadzeniu kontroli na miejscu i sposobu wypełniania raportu i protokołu z kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz protokołu z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz zgodnie z rozporządzeniami komisji (WE) nr 1082/2003 i 1505/2006
pdf Instrukcja GLW z dnia 15.03.2016 r. dla wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli wymogów wzajemnej zgodności 2018-03-15 10:06 1.7MB pobierz plik: Instrukcja GLW z dnia 15.03.2016 r. dla wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli wymogów wzajemnej zgodności
pdf Instrukcja GLW z dnia 17 grudnia 2018r. dla powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli na miejscu w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz kontroli identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1082/2003 i 1505/2006 oraz koniowatych 2018-12-20 13:06 17.62MB pobierz plik: Instrukcja GLW z dnia 17 grudnia 2018r. dla powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli na miejscu w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz kontroli identyfikacji i rejestracji bydła oraz owiec i kóz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1082/2003 i 1505/2006 oraz koniowatych
pdf Porozumienie pomiędzy GLW a ARiMR z dnia 13.07.2017r. 2018-03-07 12:59 1.15MB pobierz plik: Porozumienie pomiędzy GLW a ARiMR z dnia 13.07.2017r.