Ukraina - Wymagania weterynaryjne

Aby zwierzę mogło wyjechać na Ukrainę musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w świadectwie zdrowia https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/swiadectwa-weterynaryjne-dla-zwierzat-towarzyszacych-przemieszczanych-do-panstw-trzecich  ( w tym trzymiesięczny okres kwarantanny po wykonaniu badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie) świadectwo wypełnia Powiatowy Lekarz Weterynarii.

W świadectwie musi być wpisany wynik badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie, badanie to musi być wykonane pomiędzy 3 a 12 miesięcy przed wjazdem na Ukrainę.

Więcej o badaniu https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badanie-poziomu-przeciwcial  

 Wymagania powrotne https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski     oraz    https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu_en

Dopuszcza się przywóz zwierząt (psów, kotów i fretek) bez świadectwa zdrowia, jeżeli zwierzętom towarzyszą paszporty wydane:

  • na terytorium państwa wymienionego w części 1 załącznika II rozporządzenia (UE) nr 577/2013,
  • przed opuszczeniem UE (wszystkie informacje zawarte w dokumencie muszą być uzupełnione przed wyjazdem).

Jeżeli wszystkie informacje zostały wpisane w paszport UE zwierzęcia przed opuszczeniem UE (w tym: oznakowanie, szczepienie, badanie miareczkowanie), a szczepienie jest nadal ważne (data wskazana w dokumencie) to powrót wyłącznie na paszporcie jest możliwy (do paszportu musi być dołączony oryginał dokumentu z  zatwierdzonego laboratorium). Jeżeli zwierzę było/będzie szczepione w kraju trzecim, wówczas musi dodatkowo posiadać świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii w  kraju trzecim.

Zwierzęta mogą zostać przemieszczone do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego jedynie przez wyznaczone punkty wjazdu podróżnych. Wykaz dostępny na stronie internetowej UE: http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/noncommercial-non-eu/tpe_en.htm

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska