MAROKO

Wwóz psów i kotów na terytorium Królestwa Marokańskiego 

Osoby wjeżdżające z psem lub kotem na terytorium Królestwa Marokańskiego winne okazać następujące dokumenty:

 • Paszport zwierzęcia wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Międzynarodowe świadectwo zdrowia (Certificat Sanitaire) wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie okazanego zaświadczenia dowolnego weterynarza o przeprowadzeniu badania klinicznego. Świadectwo musi być wydane na 3 dni przed wjazdem do Maroka. Międzynarodowe świadectwo zdrowia musi zawierać m. in.:
  • identyfikację zwierzęcia (gatunek, rasa, płeć, data urodzenia, maść oraz numer identyfikacyjny normy ISO 11784 lub ISO 11785);
  • dane właściciela (imię, nazwisko, adres);
  • kraj przeznaczenia;
  • informację weterynaryjną: szczepienia przeciwko wściekliźnie (data szczepienia, nazwa szczepionki oraz producenta, seria, data ważności), badania serologiczne w kierunku wścieklizny, inne szczepienia (data, nazwa szczepionki i producenta), data badania klinicznego;
  • informację epizootyczną (stwierdzającą, że w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie nie został stwierdzony żaden przypadek wścieklizny w miejscu pochodzenia).

W punkcie granicznym Maroka zwierzę może zostać poddane weterynaryjnej kontroli sanitarnej (rzadkie przypadki) przeprowadzanej przez oficjalnego lekarza weterynarii, który wystawia następnie zezwolenie (Attestation d’inspection vétérinaire) na wjazd. Procedura jest płatna. Opłata w wysokości 10 dirhamów (ok. 1 euro) pobierana jest przez służby celne.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska