Występy zwierząt

Zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, organizator występu zwierząt ma obowiązek przygotowania scenariusza lub programu takiego występu. Scenariusz (lub program) musi zostać zatwierdzony przez Głównego Lekarza Weterynarii.

W związku z brakiem w prawie weterynaryjnym definicji pojęcia "występ" (o którym mowa w ww. artykule ustawy), jest ono interpretowane jako pokaz umiejętności zwierząt, które nie są co prawda sprzeczne z naturą zwierząt (art. 17 ust. 4 ww.ustawy), ale które wykraczają poza ich normalne, codzienne, zachowanie (definicja zgodna ze znaczeniem przyjętym w języku polskim).

Imprezy, podczas których zwierzęta są jedynie prezentowane publiczności i nie wykonują żadnych czynności wymagających szczególnych umiejętności, nie kwalifikują się pod pojęcie występu, a zatem nie wymagają uzyskania zatwierdzenia przez Głównego Lekarza Weterynarii.

W celu uzyskania zatwierdzenia scenariusza (lub programu) występów zwierząt należy przesłać do Głównego Lekarza Weterynarii (dane teleadresowe dostępne są tutaj) następujące dokumenty:

 1. Pismo przewodnie - podpisane przez organizatora występów lub osobę przez niego upoważnioną, wraz z podaniem adresu.
 2. Scenariusz lub program występu (przykładowy wzór scenariusza dostępny jest poniżej) - podpisany przez organizatora, opisujący:
  • przebieg występu,
  • wszystkie czynności wykonywane przez zwierzęta oraz osoby występujące ze zwierzętami,
  • warunki, w których występ będzie realizowany,
  • warunki utrzymywania zwierząt.
 3. Dokument pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) - oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej i, jeżeli dotyczy, za pełnomocnictwo (więcej o opłacie skarbowej można przeczytać tutaj).

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt:

 • zwierzęta muszą mieć zapewniony właściwy odpoczynek oraz opiekę lekarsko-weterynaryjną;
 • do tresury i pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych mogą być wykorzystywane tylko zwierzęta urodzone i wychowane w niewoli i tylko takie, którym mogą być zapewnione warunki egzystencji stosowne do potrzeb danego gatunku;
 • tresura zwierząt do celów widowiskowo-rozrywkowych i obronnych nie może być prowadzona w sposób powodujący ich cierpienie;
 • zabronione jest:
  • prowadzenie tresury zwierząt wyłącznie w celu zwiększenia ich agresywności;
  • stosowanie wobec zwierząt farmakologicznych i mechanicznych metod i środków dopingujących;
  • wykorzystywanie zwierząt bezpośrednio po transporcie, bez regeneracji wypoczynkowo-ruchowej;
  • wykorzystywanie zwierząt w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa, w szczególności takich jak walki byków, psów, kogutów;
  • zmuszanie zwierząt do wykonywania czynności, które powodują ból lub są sprzeczne z ich naturą;
  • prowadzenie działalności menażerii objazdowych;
  • propagowanie lub upowszechnianie drastycznych scen zabijania, zadawania cierpienia lub innej przemocy, ze strony człowieka, której ofiarami są zwierzęta, chyba że sceny te mają na celu napiętnowanie okrutnego zachowania wobec zwierząt.
kategoria: Ochrona zwierząt [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wzór scenariusza
ilość pobrań: 1411
2018-03-12 15:51 36KB Wzór scenariusza 36KB
kategoria: Import żywych zwierząt z UE do GB [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Import żywych zwierząt z UE do GB
ilość pobrań: 2200
2020-12-23 19:05 451.14KB Import żywych zwierząt z UE do GB 451.14KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska