Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/transport-zwierzat
Drukuj grafikę : tak / nie

Transport zwierząt

Szczegółowe przepisy dotyczące komercyjnego transportu zwierząt kręgowych zawarte są w rozporządzeniu Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przewozów komercyjnych zwierząt kręgowych na terytorium Unii Europejskiej mogą dokonywać jedynie przewoźnicy posiadający zezwolenie. Transport w celach komercyjnych nie jest ograniczony do transportu związanego z jednoczesną wymiana pieniędzy, towarów lub usług. Transport w celach komercyjnych obejmuje w szczególności transport, który bezpośrednio lub pośrednio ma na celu osiągniecie korzyści finansowych. Przykładem takiego transportu jest:

Zezwolenie dla przewoźnika nie jest wymagane, gdy:

kategoria: Wykazy podmiotów nadzorowanych prowadzone na podstawie przepisów unijnych / List of supervised entity prepared on the basis of EU regulations [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xlsx Rejestr przewoźników zgodnie z art. 11 (podróż przekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.11 (journey that exceeds 8 hours)
ilość pobrań: 30722
2023-10-18 09:07 337.77KB Rejestr przewoźników zgodnie z art. 11 (podróż przekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.11 (journey that exceeds 8 hours) 337.77KB
xlsx Rejestr przewoźników zgodnie z art. 10 (podróż nieprzekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.10 (journey that does not exceed 8 hours)
ilość pobrań: 43596
2023-10-18 09:07 346.28KB Rejestr przewoźników zgodnie z art. 10 (podróż nieprzekraczająca 8 godzin) / Register of transporters according to art.10 (journey that does not exceed 8 hours) 346.28KB

Dodatkowo, z punktu widzenia ochrony zwierząt podczas transportu istotne znaczenie ma rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczące kryteriów wspólnotowych dla miejsc postoju oraz zmieniające plan trasy określony w Załączniku do dyrektywy 91/628/EWG, określające wymagania dla punktów kontroli w których odbywa się 24 godzinny przerwa podczas długotrwałego przewozu zwierząt.

kategoria: Wykaz zatwierdzonych punktów kontroli (rozporządzenie Rady (WE) 1255/97) / List of approved control posts (Council Regulation (EC) 1255/97) [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
xlsx Approved control points
ilość pobrań: 637
2023-10-12 13:39 28.37KB Approved control points 28.37KB
xlsx Wykaz punktów kontroli
ilość pobrań: 8180
2023-10-12 13:38 28.4KB Wykaz punktów kontroli 28.4KB

 

W celu ujednolicenia postępowania jednostek terenowych, Główny Lekarz Weterynarii wydał instrukcję w zakresie zatwierdzania przewoźników oraz środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt, przeprowadzania kontroli przewoźników oraz przeprowadzania kontroli wykonywania transportu zwierząt w zakresie ich dobrostanu (treść instrukcji można znaleźć tutaj).

Materiały dotyczące transportu zwierząt, opracowane w ramach projektu finansowanego przez KE.

kategoria: Import żywych zwierząt z UE do GB [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Import żywych zwierząt z UE do GB
ilość pobrań: 1869
2020-12-23 19:05 451.14KB Import żywych zwierząt z UE do GB 451.14KB

 

kategoria: Najczęstsze naruszenia podczas transportu owiec [4]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Studium temperatur JRC [ENG]
ilość pobrań: 1103
2020-01-23 12:01 2.56MB Studium temperatur JRC [ENG] 2.56MB
pdf Wzór prawidłowo wypełnionego dziennika podróży drogą morską
ilość pobrań: 1466
2020-01-23 12:00 463.6KB Wzór prawidłowo wypełnionego dziennika podróży drogą morską 463.6KB
pdf Wzór prawidłowo wypełnionego dziennika podróży drogą lądową
ilość pobrań: 2979
2020-01-23 12:00 467.99KB Wzór prawidłowo wypełnionego dziennika podróży drogą lądową 467.99KB
pdf Najczęstsze naruszenia podczas transportu owiec
ilość pobrań: 3442
2019-04-11 11:53 1.45MB Najczęstsze naruszenia podczas transportu owiec 1.45MB

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska