Przemieszczanie zwierząt domowych z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

Zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących: psów, kotów i fretek uległy zmianie od 1 stycznia 2021 r. Z uwagi na zakończenie okresu przejściowego, Wielka Brytania stała się państwem trzecim (nienależącym do UE).

Brexit

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2016, Zjednoczone Królestwo - GB (*bez Irlandii Północnej - NI) jest wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia 577/2013 (lista państw trzecich bez wymaganego badania miareczkowania przeciwciał p/wściekliźnie.

Badanie miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie nie jest wymagane z UK ani z NI.

Przemieszczanie niehandlowe (podróże ze zwierzętami ):

W przypadku niehandlowego przemieszczania w ramach podróży ze zwierzętami z Wielkiej Brytanii do UE konieczne jest:

- prawidłowe oznakowanie zwierzęcia,

- ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie

- świadectwo zdrowia (przy każdorazowym wjeździe do UE) - wzór dokumentu dostępny pod linkiem.

Zwierzęta, które wyjadą z UE na ważnym, należycie wypełnionym unijnym paszporcie, mogą powrócić do Unii na podstawie ww. dokumentu (pod warunkiem, że ostatnie szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane przed opuszczeniem UE jest nadal ważne). Paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie jest dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE. Niezbędne jest świadectwo zdrowia (tzw. Animal Health Certificate). Podobnie szczepienie p/wściekliźnie wykonane w UK (poza UE) kwalifikuje do konieczności posiadania świadectwa zdrowia.

Zwierzęta domowe przemieszczane do UE muszą zostać przedstawione do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych

* W odniesieniu do Irlandii Północnej (NI) planowane jest utrzymane dotychczasowych zasad handlu wewnątrzunijnego oraz przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, ale należy się spodziewać tymczasowych trudności związanych z uruchomieniem procedur kontrolnych na granicy Irlandia Północna, a Wielka Brytania.

Zachęcamy do monitorowania strony internetowej www.defra.gov.uk

Dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące podróży ze zwierzętami po BREXIT będą aktualizowane na stronie GIW.

Transport handlowy (import):

W przypadku przywozu zwierząt w celach handlowych (podróż bez właściciela/wysyłka/sprzedaż/przekazanie) z Wielkiej Brytanii do UE, przesyłkę zwierząt należy poddać weterynaryjnej kontroli granicznej w wyznaczonym punkcie kontroli. Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem.

Brexit

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska