do góry
Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Zwierzęta domowe/Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi/Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Wielkiej Brytanii do UE po 31 października 2019 r.*

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Wielkiej Brytanii do UE po 31 października 2019 r.*

Z dniem 31 października 2019 r.*, w związku opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej (UE) kraj ten utraci status kraju członkowskiego i  stanie się tzw. państwem trzecim. Powyższe oznacza zmianę wymagań dotyczących przemieszczania/przywozu zwierząt z ww. państwa na terytorium UE.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską (KE) w chwili obecnej Wielka Brytania nie została umieszczona na żadnej z list KE uprawniających do stosowania dotychczasowych, „uproszczonych” zasad przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (tryb "uproszczony": chip, szczepienie p/wściekliźnie, paszport).

W związku z powyższym psy, koty oraz fretki przemieszczane z Wielkiej Brytanii do UE po 31 października 2019 r.* będą musiały spełniać następujące wymagania:

UWAGA! Paszport dla zwierząt domowych wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem uprawniającym do przemieszczenia/przywozu zwierząt na terytorium Unii Europejskiej.

 

Zasady wwozu psów, kotów fretek na terytorium Wielkiej Brytanii po 31 października 2019 r.* nie ulegają zmianie dla obywateli Unii Europejskiej:

Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzona niezgodność z ww. zasadami zwierzę może zostać poddane kwarantannie na okres do 4 miesięcy, lub zostanie wydana decyzja zakazująca wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.

 Więcej informacji dotyczących przemieszczania zwierząt po opuszczeniu przez Wielką Brytanię UE jest dostępnych na stronie internetowej KE, w przewodniku (str. 9-13) oraz na stronie internetowej właściwych władz weterynaryjnych Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na temat przemieszczania psów, kotów fretek z państw trzecich do UE przeczytasz tutaj. Wszystkie inne zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym mogą być przemieszczane do Polski na zasadach przemieszczania zwierząt z państw trzecich (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Więcej informacji na temat zasad obowiązujących po BREXIT dostępnych jest tutaj

kategoria: Brexit - psy, koty, fretki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf BREXIT 2-psy, koty, fretki 2019-06-27 12:45 561.78KB pobierz plik: BREXIT 2-psy, koty, fretki