do góry

Identyfikacja i rejestracja bydła

Oznakowanie bydła polega na założeniu na obie małżowiny uszne kolczyków zawierających indywidualny numer identyfikacyjny zwierzęcia. Oznakowanie to odbywa się w gospodarstwie, w którym zwierzę się urodziło.

Fakt oznakowania posiadacz zwierzęcia ma obowiązek zgłosić do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni. 

Po zgłoszeniu oznakowania zwierzęcia, ARiMR wydaje paszport, w którym zawarte są szczegółowe dane dotyczące zwierzęcia, m.in. data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny matki i ojca, numer identyfikacyjny siedziby stada urodzenia, dane wszystkich posiadaczy zwierzęcia.

 

Właściciel zwierzęcia gospodarskiego z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie ma obowiązek:

  • zgłosić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
    • wszystkie zdarzenia powodujące zmniejszenie lub zwiększenie liczby zwierza w siedzibie stada w terminie 7 dni;
    • raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, informacje o wynikach spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.
  • prowadzić Księgę Rejestracji Stada - osobną dla każdego gatunku - i dokonywać w niej wpisów dotyczących wszystkich zdarzeń powodujących zwiększenie lub zmniejszenie stada. Wpisy powinny być dokonywane w terminie 7 dni od zdarzenia.