Identyfikacja i rejestracja bydła

Oznakowanie bydła polega na założeniu na obie małżowiny uszne kolczyków zawierających indywidualny numer identyfikacyjny zwierzęcia. Oznakowanie to odbywa się w gospodarstwie, w którym zwierzę się urodziło.

Fakt oznakowania posiadacz zwierzęcia ma obowiązek zgłosić do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni. 

Po zgłoszeniu oznakowania zwierzęcia, ARiMR wydaje paszport, w którym zawarte są szczegółowe dane dotyczące zwierzęcia, m.in. data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny matki i ojca, numer identyfikacyjny siedziby stada urodzenia, dane wszystkich posiadaczy zwierzęcia.

 

Właściciel zwierzęcia gospodarskiego z gatunku bydło ma obowiązek:

  • zgłosić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkie zdarzenia powodujące zmniejszenie lub zwiększenie liczby zwierza w siedzibie stada w terminie 7 dni;
  • prowadzić Księgę Rejestracji Stada - osobną dla każdego gatunku i dokonywać w niej wpisów dotyczących wszystkich zdarzeń powodujących zwiększenie lub zmniejszenie stada. Wpisy powinny być dokonywane w terminie 7 dni od zdarzenia.
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska