Identyfikacja i rejestracja koniowatych

Identyfikacja i rejestracja koniowatych polega na:

  • oznakowaniu zwierzęcia transponderem lub metodą zastępczą, przy czym w Polsce dopuszczono jako metodę zastępczą „badanie markerów genetycznych” tylko dla koni rasy trakeńskiej,
  • wydaniu dokumentu identyfikacyjnego dla zwierzęcia,
  • zarejestrowaniu zwierzęcia w Centralnej Bazie Danych Koniowatych.

Wniosek o identyfikację koniowatego powinien zostać złożony w ciągu 90 dni od dnia urodzenia zwierzęcia do właściwego związku hodowców, tj. dla koni rasy:

Zwierzę powinno zostać zidentyfikowane do ukończenia 12 miesiąca życia lub przed opuszczeniem na stałe gospodarstwa urodzenia, o ile nie jest przemieszczane z matką.

W przypadku zmiany właściciela koniowatego zarówno nowy jak i poprzedni właściciel ma obowiązek poinformować o ww. zmianie podmiot, który wydał dokument identyfikacyjny, w terminie 7 dni.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska