Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/identyfikacja-i-rejestracja-bydla
Drukuj grafikę : tak / nie

Identyfikacja i rejestracja bydła

Oznakowanie bydła polega na założeniu na obie małżowiny uszne kolczyków zawierających indywidualny numer identyfikacyjny zwierzęcia. Oznakowanie to odbywa się w gospodarstwie, w którym zwierzę się urodziło.

Fakt oznakowania posiadacz zwierzęcia ma obowiązek zgłosić do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni. 

Po zgłoszeniu oznakowania zwierzęcia, ARiMR wydaje paszport, w którym zawarte są szczegółowe dane dotyczące zwierzęcia, m.in. data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny matki i ojca, numer identyfikacyjny siedziby stada urodzenia, dane wszystkich posiadaczy zwierzęcia.

 

Właściciel zwierzęcia gospodarskiego z gatunku bydło ma obowiązek: