Identyfikacja i rejestracja świń

Właściciel zwierzęcia gospodarskiego z gatunku świnia ma obowiązek:

  • zgłosić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
    • wszystkie zdarzenia powodujące zmniejszenie lub zwiększenie liczby zwierza w siedzibie stada w terminie 7 dni;
    • raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, informacje o wynikach spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.
  • prowadzić Księgę Rejestracji Stada - osobną dla każdego gatunku - i dokonywać w niej wpisów dotyczących wszystkich zdarzeń powodujących zwiększenie lub zmniejszenie stada. Wpisy powinny być dokonywane w terminie 7 dni od zdarzenia.

Świnia urodzona w danej siedzibie stada musi zostać oznakowana w terminie 30 dni od dnia urodzenia, przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer siedziby stada urodzenia.

W przypadku, gdy świnia została przemieszczona z siedziby stada urodzenia i  przebywa w nowej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, właściciel ma obowiązek dodatkowego oznakowania świni tatuażem z numerem tej siedziby stada. Dodatkowe oznakowanie, musi być wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada.

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszarów podlegających ograniczeniom, na tych obszarach istnieje obowiązek zgłaszania w terminie 2
dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada świń oraz uboju gospodarskiego świni.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska