Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy/Zwierzęta/Zwierzęta akwakultury - zasady przemieszczania i wydawania świadectw

Zwierzęta akwakultury - zasady przemieszczania i wydawania świadectw

Uprawnienia związane z przemieszczaniem oraz obowiązek posiadania właściwego świadectwa zdrowia w przypadku zwierząt przeznaczonych do chowu, hodowli lub odnowy populacji, są uzależnione od kategorii strefy/enklawy, z której / do której zwierzęta są przemieszczane. 

 

kategoria strefy/enklawy

można WPROWADZAĆ zwierzęta pochodzące wyłącznie ze strefy/enklawy kategorii 

obowiązek posiadania świadectw zdrowia

można WYSYŁAĆ zwierzęta do stref/enklaw kategorii

wprowadzenie wysyłka
Kategoria I - uznane za wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt I tak

nie do kat. III lub IV

tak do kat. I, II lub IV

każdej
Kategoria II - objęte programem nadzoru nad chorobami zakaźnymi zwierząt akwakultury mającego na celu osiągnięcie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strefę lub enklawę statusu wolnego od danej choroby zakaźnej I tak nie III i V
Kategoria III - o statusie nieokreślonym I, II lub III nie nie III i V
Kategoria IV - objęte programem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych I tak tak V
Kategoria V - skażone każdej nie tak V

 

W świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii zaopatruje się również zwierzęta akwakultury umieszczane na rynku w państwie członkowskim UE, o kategorii I lub II lub IV w celu dalszego przetwarzania. W takim wypadku świadectwo zdrowia dołącza się wyłącznie do przesyłki ryb żywych lub niewypatroszonych oraz mięczaków i skorupiaków, jeżeli nie są wysyłane jako produkty nieprzetworzone lub przetworzone.

Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia zwierząt akwakultury informacje o przemieszczaniu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej:

  • zwierząt akwakultury - w przypadku gdy jest wymagane świadectwo zdrowia;
  • żywych zwierząt akwakultury przeznaczonych do chowu, hodowli lub odnowy populacji - w przypadku gdy nie jest wymagane świadectwo zdrowia.

Wykazy podmiotów, stref/enklaw

kategoria: Wykazy podmiotów i stref/enklaw (dyrektywa Rady 2006/88/WE) / Lists of establishments and zones/compartment (Council Directive 2006/88/EC) [4]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
zip Rejestr podmiotów nadzorowanych w sektorze akwakultury
ilość pobrań: 11201
2021-11-04 13:03 1.7MB Rejestr podmiotów nadzorowanych w sektorze akwakultury 1.7MB
doc Strefy/enklawy uznane za wolne od wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE / Zones/compartments declared VHS free in accordance with Council Directive 2006/88/EC
ilość pobrań: 2338
2020-07-23 14:01 63.5KB Strefy/enklawy uznane za wolne od wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE / Zones/compartments declared VHS free in accordance with Council Directive 2006/88/EC 63.5KB
doc Strefy/enklawy uznane za wolne od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE / Zones/compartments declared IHN free in accordance with Council Directive 2006/88/EC
ilość pobrań: 2000
2020-07-23 14:01 67.5KB Strefy/enklawy uznane za wolne od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE / Zones/compartments declared IHN free in accordance with Council Directive 2006/88/EC 67.5KB
doc Strefy/enklawy uznane za wolne od zakażenia herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE Zones/compartments declared KHV free in accordance with Council Directive 2006/88/EC
ilość pobrań: 1763
2017-12-08 09:14 31.5KB Strefy/enklawy uznane za wolne od zakażenia herpeswirusem koi (KHV) zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE Zones/compartments declared KHV free in accordance with Council Directive 2006/88/EC 31.5KB

Informacje Komisji Europejskiej na temat handlu zwierzętami akwakultury dostępne są tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska