Koniowate

"Koniowate", zgodnie z dyrektywą Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich, oznaczają dzikie lub udomowione:

  • gatunki koni (wraz z zebrami),
  • gatunki osłów,
  • potomstwo z krzyżówek między ww. gatunkami.

Zgodnie z art. 8, ust 1, lit a dyrektywy Rady 2009/156/WE zarejestrowanym koniowatym, przeznaczonym do handlu musi towarzyszyć zaświadczenie zdrowia (wzór zaświadczenia dostępny jest poniżej). Przedmiotowe zaświadczenie wystawia urzędowy lekarz weterynarii.

kategoria: Zaświadczenie zdrowotności dla zwierząt z rodziny koniowatych [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zaświadczenie zdrowia/ Health attestation
ilość pobrań: 4799
2017-05-11 09:42 43.85KB Zaświadczenie zdrowia/ Health attestation 43.85KB

UWAGA: Przywóz zwierząt koniowatych z Rumunii obwarowany jest dodatkowymi środkami ochronnymi związanymi z niedokrwistością zakaźną koni. Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj.

do góry