Psy, koty, fretki

Wewnątrzunijny handel psami, kotami i fretkami realizowany jest w oparciu o wymogi art. 10 dyrektywy Rady 92/65/EWG. Informacje Komisji Europejskiej o handlu wewnątrzunijnym dostępne są tutaj.

DOKUMENTACJA

Zwierzętom podczas przemieszczania w celach komercyjnych (sprzedaż, przekazanie innemu właścicielowi i in.) oraz w przypadku niekomercyjnego przemieszczania psów, kotów lub fretek w liczbie większej niż 5 sztuk, niezależnie od państwa członkowskiego przeznaczenia, musi towarzyszyć:

  • paszport (więcej o paszporcie można przeczytać tutaj);
  • wydrukowana wersja świadectwa zdrowia (wzór świadectwa określono w w załączniku E Dyrektywy 92/65/EWG, ostatnio zmienionym Decyzją Komisji (UE) nr 2013/518).

Świadectwo zdrowia wystawia urzędowy lekarz weterynarii państwa członkowskiego pochodzenia, który w przypadku przemieszczania o charakterze komercyjnym powiadamia o wysyłce właściwe władze państwa przeznaczenia (poprzez system TRACES).

W ciągu 48 godzin przed wysyłką zwierząt, upoważniony lekarz weterynarii musi potwierdzić, że zwierzęta są zdrowe i zdolne do podróży do miejsca przeznaczenia. 

W przypadku przemieszczania psów, kotów i fretek w liczbie większej niż 5 sztuk, w celach niekomercyjnych, okres ważności świadectwa zdrowia wynosi 4 miesiące od daty jego wystawienia lub do momentu upływu daty ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie wskazanej w paszporcie - w zależności, która data jest wcześniejsza.

UWAGA: W przypadku wysyłek psów i kotów do Belgii obowiązują dodatkowe wymogi.

 

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska