Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy/Żywność pochodzenia zwierzęcego/Listy zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek UE oraz rynek krajowy

Listy zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek UE oraz rynek krajowy

  1.  Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004:
  2. Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004
  3. Wykaz zakładów zarejestrowanych, zgodnie z dyrektywą 2002/4/WE oraz nieobjętych dyrektywą 2002/4/WE

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska