do góry
Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy/Żywność pochodzenia zwierzęcego/Listy zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek UE

Listy zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek UE

  1.  Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004:
  2. Wykaz zakładów zarejestrowanych, spełniających wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004