Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/listy-zakladow
Drukuj grafikę : tak / nie

Listy zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek UE oraz rynek krajowy

  1.  Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004:
  2. Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004
  3. Wykaz zakładów zarejestrowanych, zgodnie z dyrektywą 2002/4/WE oraz nieobjętych dyrektywą 2002/4/WE

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska