Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy/Żywność pochodzenia zwierzęcego/Przewodniki Komisji Europejskiej oraz laboratoriów referencyjnych UE do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności

Przewodniki Komisji Europejskiej oraz laboratoriów referencyjnych UE do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności

kategoria: Wytyczne (przewodniki) do przepisów UE [9]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Badania okresu przydatności do spożycia - Listeria monocytogenes (PL)
ilość pobrań: 3442
2022-02-03 13:54 1.56MB Badania okresu przydatności do spożycia - Listeria monocytogenes (PL) 1.56MB
pdf Badania okresu przydatności do spożycia - Listeria monocytogenes (EN)
ilość pobrań: 3215
2022-02-03 13:55 2.3MB Badania okresu przydatności do spożycia - Listeria monocytogenes (EN) 2.3MB
pdf Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych
ilość pobrań: 5329
2022-02-03 13:55 302.73KB Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych 302.73KB
pdf Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczącego higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 6954
2024-04-23 10:30 700.86KB Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczącego higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 700.86KB
pdf Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności
ilość pobrań: 10680
2024-02-27 15:03 1.64MB Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności 1.64MB
pdf Sprostowanie wersji polskiej Wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności
ilość pobrań: 145
2024-02-27 15:07 441.21KB Sprostowanie wersji polskiej Wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności 441.21KB
pdf Wytyczne opisujące kategorie żywności w Części E Aneksu II do Rozporządzenia (WE) Nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności - wersja 5, czerwiec 2017 r
ilość pobrań: 12933
2022-02-03 13:56 833.15KB Wytyczne opisujące kategorie żywności w Części E Aneksu II do Rozporządzenia (WE) Nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności - wersja 5, czerwiec 2017 r 833.15KB
pdf Dokument roboczy w sprawie kwestii dotyczących urzędowej kontroli dodatków do żywności i środków aromatyzujących.pdf
ilość pobrań: 4834
2022-02-03 13:56 1.48MB Dokument roboczy w sprawie kwestii dotyczących urzędowej kontroli dodatków do żywności i środków aromatyzujących.pdf 1.48MB
zip Próbkobranie z obszarów produkcyjnych - Listeria monocytogenes
ilość pobrań: 2918
2022-02-03 13:56 0.94MB Próbkobranie z obszarów produkcyjnych - Listeria monocytogenes 0.94MB

Zgodnie z informacją zawartą na stronie KE, link o którym mowa w przypisie 9 wytycznych: "Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności", zawiera błąd i powinien brzmieć jak w linku poniżej: https://www.fooddrinkeurope.eu/wp-content/uploads/2022/04/FoodDrinkEuropes-Guidance-on-Food-Allergen-Management-for-Food-Manufacturers-2022.pdf

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska