Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy/Żywność pochodzenia zwierzęcego/Przewodniki Komisji Europejskiej oraz laboratoriów referencyjnych UE do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności

Przewodniki Komisji Europejskiej oraz laboratoriów referencyjnych UE do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności

kategoria: Wytyczne (przewodniki) do przepisów UE [8]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Badania okresu przydatności do spożycia - Listeria monocytogenes (PL)
ilość pobrań: 2945
2022-02-03 13:54 1.56MB Badania okresu przydatności do spożycia - Listeria monocytogenes (PL) 1.56MB
pdf Badania okresu przydatności do spożycia - Listeria monocytogenes (EN)
ilość pobrań: 3047
2022-02-03 13:55 2.3MB Badania okresu przydatności do spożycia - Listeria monocytogenes (EN) 2.3MB
pdf Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych
ilość pobrań: 5009
2022-02-03 13:55 302.73KB Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych 302.73KB
pdf Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczącego higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 6507
2022-02-03 13:55 242.92KB Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczącego higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 242.92KB
pdf Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności
ilość pobrań: 9689
2022-09-16 13:22 1.64MB Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności 1.64MB
pdf Wytyczne opisujące kategorie żywności w Części E Aneksu II do Rozporządzenia (WE) Nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności - wersja 5, czerwiec 2017 r
ilość pobrań: 12158
2022-02-03 13:56 833.15KB Wytyczne opisujące kategorie żywności w Części E Aneksu II do Rozporządzenia (WE) Nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności - wersja 5, czerwiec 2017 r 833.15KB
pdf Dokument roboczy w sprawie kwestii dotyczących urzędowej kontroli dodatków do żywności i środków aromatyzujących.pdf
ilość pobrań: 4636
2022-02-03 13:56 1.48MB Dokument roboczy w sprawie kwestii dotyczących urzędowej kontroli dodatków do żywności i środków aromatyzujących.pdf 1.48MB
zip Próbkobranie z obszarów produkcyjnych - Listeria monocytogenes
ilość pobrań: 2834
2022-02-03 13:56 0.94MB Próbkobranie z obszarów produkcyjnych - Listeria monocytogenes 0.94MB

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska