Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Handel wewnątrzunijny i produkcja na rynek krajowy/Żywność pochodzenia zwierzęcego/Przewodniki Komisji Europejskiej oraz laboratoriów referencyjnych UE do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności

Przewodniki Komisji Europejskiej oraz laboratoriów referencyjnych UE do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności

kategoria: Wytyczne (przewodniki) do przepisów UE [7]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Dokument roboczy w sprawie kwestii dotyczących urzędowej kontroli dodatków do żywności i środków aromatyzujących.pdf
ilość pobrań: 2801
2017-12-18 09:01 1.48MB Dokument roboczy w sprawie kwestii dotyczących urzędowej kontroli dodatków do żywności i środków aromatyzujących.pdf 1.48MB
pdf Wytyczne opisujące kategorie żywności w Części E Aneksu II do Rozporządzenia (WE) Nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności - wersja 5, czerwiec 2017 r
ilość pobrań: 5873
2017-12-18 09:01 833.15KB Wytyczne opisujące kategorie żywności w Części E Aneksu II do Rozporządzenia (WE) Nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności - wersja 5, czerwiec 2017 r 833.15KB
zip Próbkobranie z obszarów produkcyjnych - Listeria monocytogenes
ilość pobrań: 1573
2017-06-01 07:58 0.94MB Próbkobranie z obszarów produkcyjnych - Listeria monocytogenes 0.94MB
pdf Badania okresu przydatności do spożycia - Listeria monocytogenes (EN)
ilość pobrań: 1781
2020-09-25 15:08 2.31MB Badania okresu przydatności do spożycia - Listeria monocytogenes (EN) 2.31MB
pdf Wytyczne dotyczące wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP, oraz ułatwiania wdrożenia zasad HACCP w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego
ilość pobrań: 5297
2019-04-09 15:48 2.92MB Wytyczne dotyczące wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP, oraz ułatwiania wdrożenia zasad HACCP w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego 2.92MB
pdf Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczącego higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 4888
2019-04-09 15:47 242.92KB Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczącego higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 242.92KB
pdf Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych
ilość pobrań: 3006
2019-04-09 15:47 302.73KB Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych 302.73KB

do góry