Strona główna/SYSTEMY INFORMATYCZNE/TRACES/TRACES NT (TNT) - porady i podstawowe informacje

TRACES NT (TNT) - porady i podstawowe informacje

Z dniem 14 grudnia 2019 r. wprowadzony został obowiązek stosowania systemu TRACES NT (w skrócie: TNT) w organach prowadzących urzędowe kontrole w zakresie zdrowia publicznego, a więc i również Inspekcji Weterynaryjnej.

Dotychczasowe typy dokumentów dot. przywozu z państw trzecich funkcjonujące w systemie Traces (tzw. Classic) jak m.in. CVED-P i CED, są zastępowane przez dokumenty CHED (CHED-A, CHED-P, CHED-PP, CHED-D) - funkcjonujące w TRACES NT.

Zgodnie z pismem Komisji Europejskiej z dnia 24.02.2020 r., w nocy z 4/5 marca 2020 r. wyłączono możliwość generowania dokumentów CVED-A w systemie TRACES Classic.

Wygaszenie modułu CVED-P w przedmiotowym systemie zostało odroczone do końca listopada 2020 r..

Obecnie, tj. do czasu definitywnego wygaszenia modułów CVED-A i CVED-P w systemie TRACES Classic, z uwagi na brak uruchomionej pełnej funkcjonalności w zakresie elektronicznego generowania dokumentów w systemie TRACES-NT, w obrocie elektronicznym i papierowym funkcjonują obie wersje dokumentów (CVED i CHED). Należy zaznaczyć, że stosowanie dokumentów CVED-P w systemie TRACES Classic, powinno ograniczać się wyłącznie do przypadków braku możliwości wykorzystania modułu CHED w TRACES-NT ze względu na techniczne dysfunkcje

Dotychczasowy moduł CED (przy tworzeniu dokumentów dla przesyłek żywności i pasz niepochodzących od zwierząt) w TRACES Classic został wyłączony w nocy z 27/28 stycznia br. 

TRACES NT zastępuje system Traces Classic tylko w zakresie wystawiania dokumentów dot. przywozu z państw trzecich. Poprzednia wersja systemu Traces Classic będzie służyła do obsługi pozostałych dokumentów w jednostkach innych niż Graniczne Inspektoraty Weterynarii, jeszcze do 2021 roku. Dokładny termin ostatecznego wygaszenia systemu określi Komisja Europejska.

TNT jest narzędziem nowym, stale rozwijanym, którego elementy moga się jeszcze zmieniać. Komisja Europejska stale pracuje nad poprawą tłumaczenia systemu m.in. na język polski (obecnie można jeszcze napotkać na określenia anglojęzyczne). Docelowo cały system będzie dostępny w języku polskim.

W celu zarejestrowania oraz zalogowania do TNT, należy posiadać profil EU Login przypisany do swojej organizacji. Szczegóły dotyczące tej kwestii zostały opisane na dedykowanej podstronie.

 

 

Administratorami krajowymi (jedynie w zakresie nadzoru weterynaryjnego) systemu Traces NT są:

Zobacz także:

Dane osobowe w systemie TNT - informacja Komisji Europejskiej

do góry