Administratorzy TRACES

W codziennej praktyce administratorzy wyższego szczebla korespondują z administratorami niższego szczebla, np. administratorzy w KE (UE) korespondują z administratorami krajowymi, administratorzy krajowi korespondują z administratorami wojewódzkimi, wojewódzcy z pracownikami powiatowymi.

W kryzysowych, awaryjnych sytuacjach są możliwe odstępstwa, np. z powodu nagłej, niezaplanowanej nieobecności administratorów szczebla wojewódzkiego, obsługę użytkowników mogą przejąć administratorzy krajowi.  

Rolą pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii jest kompleksowa obsługa podmiotów systemu Traces, zatwierdzenia ich ról i działalności oraz świadczenie im pomocy. Wszelkie problemy natury prawnej lub technicznej, związane z pracą w systemie na poziomie lokalnym, należy każdorazowo zgłaszać do swoich administratorów regionalnych.

Struktura administratorów w ramach Inspekcji Weterynaryjnej i wsparcie użytkownika jest oparte na modelu kaskadowym:

  • administratorzy unijni przy KE (UE ADM)
  • administratorzy krajowi (MS ADM)
  • administratorzy wojewódzcy / regionalni (R ADM) - lista do pobrania poniżej
  • powiatowe inspektoraty weterynaryjne (L CA) - m.in. w zakresie zatwierdzania ról użytkowników i działalności podmiotów w systemie - dane teleadresowe
kategoria: Administratorzy wojewódzcy [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Administratorzy wojewódzcy Traces
ilość pobrań: 5267
2024-01-29 15:00 78.5KB Administratorzy wojewódzcy Traces 78.5KB

Gdy zauważysz, że dane R ADM nie są aktualne, wyślij e-mail do administratorów krajowych, którzy prowadzą listę. 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska