Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak uzyskać dostęp do systemu Traces Classic?
Traces Classic nie jest już dostępny od 2022 roku.

Jak zarejestrować się w systemie TracesNT?
Należy postąpić zgodnie z procedurą opisaną na stronie:

https://www.wetgiw.gov.pl/systemy-informatyczne/zakladanie-i-obsluga-konta-tnt

W którym systemie mam się zarejestrować - w systemie Traces Classic czy Traces NT?

 

Jedynym obowiązującym systemem staje się Traces NT.

Kto prenotyfikuje dokument CHED do Punktu Kontroli Granicznej (w systemie TracesNT)?
Dokument CHED prenotyfikuje podmiot odpowiedzialny za przesyłkę. Może to być importer lub przedstawiciel importera (np. agencja celna). Aby móc prenotyfikować dokument CHED w systemi TracesNT, należy mieć przypisaną działalność „Odpowiedzialny za przesyłkę” (RFL - responsible for the load).

Gdzie znajdę więcej informacji na temat obsługi systemu Traces NT?
Więcej materiałów do pobrania znajdą Państwo pod linkami:

https://www.wetgiw.gov.pl/systemy-informatyczne/traces-nt

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/Home.htm

Co to jest AVO i jak należy je utworzyć w systemie?

 Appointed Veterinary Office (AVO) to specjalny rodzaj jednostki tworzonej w systemie Traces NT, która jest bezpośrednio podległa pod właściwy organ lokalny - tj. Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Jednostka ta w systemie Traces NT tworzona i administrowana jest na poziomie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. O dostęp do tej jednostki mogą wnioskować jedynie urzędowi wyznaczeni lekarze weterynarii.

3 proponowane sposoby tworzenia jednostek AVO:

  1. Utworzenie w ramach powiatu jednej jednostki pod nazwą np. „Urzędowi wyznaczeni lekarze weterynarii z powiatu X”
  2. Utworzenie w ramach powiatu kilku jednostek - osobno dla każdego zakładu, w którym urzędowi wyznaczeni lekarze weterynarii wykonują swoje czynności, np. „Zakład X - urzędowi wyznaczeni lekarze weterynarii”
  3. Utworzenie w ramach powiatu kilku jednostek - osobno dla każdego urzędowego wyznaczonego lekarza weterynarii, np. „Jan Kowalski - urzędowy wyznaczony lekarz weterynarii”

Decyzję co do sposobu tworzenia jednostek AVO podejmuje Powiatowy Lekarz Weterynarii. Wskazanym jest również zakomunikowanie urzędowym wyznaczonym lekarzom weterynarii przyjętego w ramach powiatu sposobu tworzenia jednostek AVO - tak, aby urzędowi wyznaczeni lekarze weterynarii wiedzieli, do których jednostek mają się przypisywać.

Wyjaśnienie znaczenia opcji: Confidential, Manually assigned, Control allowed

Confidential

Włączenie tej opcji w konfiguracji jednostki AVO spowoduje, iż zarówno w wyszukiwarce jednostek AVO jak również w świadectwie nie będą się wyświetlały szczegółowe dane dot. jednostki AVO.

Zamiast szczegółów, pojawią się znaki ###

Manually assigned

Włączenie tej opcji będzie skutkowało, iż urzędowi wyznaczeni lekarze weterynarii przypisani do danego AVO będą mogli mieć dostęp tylko do świadectw, na których jednostka AVO została jawnie wskazana. Pozostałe świadectwa, na których jednostka AVO nie została jawnie wskazana, nie będą widoczne dla urzędowych wyznaczonych lekarzy weterynarii przypisanych do jednostki AVO.

Gdy opcja będzie wyłączona, urzędowi wyznaczeni lekarze weterynarii przypisani do jednostki AVO będą mogli mieć dostęp do wszystkich świadectw w ramach zakresu terytorialnego PIW, do którego przypisana jest jednostka AVO.

Control allowed

Włączenie tej opcji będzie skutkowało, iż urzędowi wyznaczeni lekarze weterynarii przypisani do jednostki AVO będą mogli wypełniać część III świadectwa.

Wyłączenie tej opcji będzie skutkowało, iż urzędowi wyznaczeni lekarze weterynarii przypisani do jednostki AVO nie będą mogli wypełniać części III świadectwa.

 

Lista pytań nie jest zamknięta. W przygotowaniu kolejne odpowiedzi.

Zobacz także:

FAQ na stronach KE

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska