Choroby podlegające obowiązkowi zwalczania

 1. Wymienione w załaczniku nr 2 do  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, tj.:
  1. pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD)
  2. pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis)
  3. choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease - SVD)
  4. księgosusz (Rinderpest)
  5. pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants - PPR)
  6. zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia - CBPP)
  7. choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease - LSD)
  8. gorączka doliny Rift (Rift valley fever)
  9. choroba niebieskiego języka (Bluetongue)
  10. ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox)
  11. afrykański pomór koni (African horse sickness)
  12. afrykański pomór świń (African swine fever - ASF)
  13. klasyczny pomór świń (Clasical swine fever - CSF, Hog cholera)
  14. grypa ptaków (Avian influenza)
  15. rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease - ND)
  16. wścieklizna (Rabies)
  17. wąglik (Anthrax)
  18. gruźlica bydła (Bovine tuberculosis)
  19. bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń (B. abortus, B. melitensis, B. suis)
  20. enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis - EBL)
  21. przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiform encephalopathies of ruminants - TSE)
  22. zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood)
  23. (uchylony)
  24. zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis - IHN)
  25. zakaźna anemia łososi (Infectious salmon anaemia - ISA)
  26. wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia - VHS)
  27. krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer - EHD)
  28. bonamioza (Bonamia ostreae)
  29. marteilioza (Marteilia refringens)
  30. bonamioza (Bonamia exitiosa)
  31. perkinsoza (Perkinsus marinus)
  32. mikrocytoza (Microcytos mackini)
  33. zespół Taura (Taura syndrome)
  34. choroba żółtej głowy (Yellowhead disease)
  35. zespół WSS (White Spot Syndrome)
  36. zakażenie herpeswirusem koi (Koi herpes virus - KHV)
  37. epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis - EHN)
 2. Objęte programami zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (inne niż wskazane w punkcie I), tj.;
  1. Choroba Aujeszkyego u świń (Aujeszky’s disease in pigs)
  2. Salmonellozy drobiu - S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis, S. Virchow w stadach hodowlanych gatunku kura oraz S. Enteritidis, S. Typhimurium w stadach niosek gatunku kura, w stadach brojlerów gatunku kura, w stadach indyków hodowlanych i stadach indyków rzeźnych (Avian salmonellosis - S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis, S. Virchow in breeding flocks of Gallus gallus and S. Enteritidis, S. Typhimurium in laying flocks of Gallus gallus, broiler flocks of Gallus gallus, breeding turkeys and fattening turkeys)

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska