Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Zdrowie zwierząt/Zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt/Zapomoga, odszkodowanie lub nagroda ze środków budżetu państwa

Zapomoga, odszkodowanie lub nagroda ze środków budżetu państwa

W związku z działaniami organów Inspekcji Weterynaryjnej podejmowanymi przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, posiadaczowi zwierzęcia przysługuje:

 • zapomoga
 • odszkodowanie lub nagroda.

Zapomoga

Posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które padło, zanim powiatowy lekarz weterynarii otrzymał informację o zgłoszeniu, jeżeli stwierdził, że zwierzę padło z powodu zachorowania na chorobę zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania.

Wysokość zapomogi stanowi 2/3 wartości rynkowej zwierzęcia. Wartość rynkową określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.

Więcej informacji o zgłoszeniu oraz innych obowiązkach posiadacza zwierzęcia, związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt można przeczytać tutaj.

Odszkodowanie

Odszkodowanie z budżetu państwa przysługuje za:

 1. Zwierzęta [bydło, świnie, owce, kozy, konie, kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie (Struthio camelus), jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych (jeleń szlachetny - Cervus elaphus, jeleń sika - Cervus nippon i daniel - Dama dama), rodziny pszczele (pszczoła miodna - Apis mellifera) oraz ryby słodkowodne]
  • zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej,
  • padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez organów Inspekcji Weterynaryjne przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.
 2. Zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania produkty pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu. Wartość rynkową określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców ( więcej informacji tutaj).

W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia. 

Odszkodowanie nie przysługuje:

 • jeżeli posiadacz zwierzęcia:
  • nie zastosował się do obowiązków:
   • określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
   • związanych ze zgłoszeniem podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, izolacją zwierząt i gospodarstwa lub współpracą z powiatowym lekarzem weterynarii (więcej o obowiązkach posiadacza zwierzęcia można przeczytać tutaj);
   • w art. 43 ust. 1,
   • lub obowiązków nałożonych na podstawie art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3 oraz art. 47 ust. 1;
  • wprowadził do swojego gospodarstwa zwierzę:
   • o którym wiedział, że jest chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub chorobę,
   • nieoznakowane lub bez paszportu zwierzęcia, jeżeli są one wymagane przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
   • z naruszeniem przepisów obowiązujących w tym zakresie;
 • za zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze i sprzęt, które:
  • są własnością podmiotów prowadzących działaność w zakresie:
  • przywieziono lub umieszczono na rynku z naruszeniem przepisów obowiązujących w tym zakresie.

 

Wydana przez powiatowego lekarza weterynarii decyzja w sprawie odszkodowania jest ostateczna. Posiadacz zwierzęcia może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego.

Wypłacone odszkodowania nie podlegają zajęciu na pokrycie należności publicznych, jeżeli zostaną wykorzystane na odtworzenie wcześniej posiadanego stanu zwierząt.

Nagroda

Nagroda ze środków budżetu państwa może zostać przyznana osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej. Nagrodę przyznaje wojewódzki lekarz weterynarii na wniosek powiatowego lekarza weterynarii.  

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska