Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit
Drukuj grafikę : tak / nie

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym BREXIT

Przemieszczanie z UE do Wielkiej Brytanii po 1.01.2021

Zachęcamy do monitorowania strony internetowej: www.defra.gov.uk

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy zasady dotyczące niehandlowego przemieszczania psów, kotów i fretek z UE do Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostepne pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wielka-brytania

 

Należy jednak pamiętać, że obowiązujące zasady mogą ulec zmianie, w związku z czym sugerujemy na bieżąco sprawdzać informacje publikowane przez portale rządowe w UK, a w szczególności: https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-and-from-great-britain

W przypadku Irlandii Północnej planowane jest utrzymane dotychczasowych zasad handlu wewnątrzunijnego oraz przemieszczania zwierząt towarzyszących, chociaż należy się spodziewać tymczasowych trudności związanych z uruchomieniem procedur kontrolnych na granicy Irlandia Północna, a Wielka Brytania.

Więcej informacji na temat zasad przemieszczania psów, kotów i fretek w UE (w tym pomiędzy państwami członkowskimi UE a Irlandią Północną) dostępnych jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

W przypadku przewozu psów, kotów, fretek w celach handlowych (podróż bez właściciela / wysyłka / sprzedaż / przekazanie) z UE do Wielkiej Brytanii, od 1 stycznia 2021 r. przesyłki takie muszą być pre-notyfikowane przez importera brytyjskiego w systemie IPAFFS (brytyjski system służący do notyfikacji importu) oraz musi towarzyszyć im świadectwo weterynaryjne, w którym należy wpisać numer pre-notyfikacji wygenerowany przez system IPAFFS.

Polski i angielski wzór świadectwa eksportowego do celów przywozu psów, kotów i fretek (GBHC157E) dostępne jest tutaj

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uk-zwierzeta

Przemieszczanie z Wielkiej Brytanii do UE po 1.01.2021

Z uwagi na zakończenie okresu przejściowego, Wielka Brytania stała się państwem trzecim (nienależącym do UE). Zgodnie z przepisami UE, Zjednoczone Królestwo (*bez Irlandii Północnej) jest wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia 577/2013/UE.

Szczegółowe informacje w sprawie podróżowania między UE i Zjednoczonym Królestwem od 01.01.2021 (w tym podróży ze zwierzętami), zawarte są na stronie internetowej GIW. 

 

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska