Strona główna/Aktualności/Przemieszczanie zwierząt domowych z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

Przemieszczanie zwierząt domowych z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

Aktualności 2020-12-15

Zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących: psów, kotów i fretek uległy zmianie od 1 stycznia 2021 r. Z uwagi na zakończenie aktualnie obowiązującego okresu przejściowego, Wielka Brytania stała się państwem trzecim (nienależącym do UE).

Brexit

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2016, Zjednoczone Królestwo (*bez Irlandii Północnej) będzie wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia 577/2013 (lista państw trzecich bez wymaganego badania miareczkowania przeciwciał p/wściekliźnie):

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en

W przypadku niehandlowego przemieszczania w ramach podróży ze zwierzętami z Wielkiej Brytanii do UE konieczne jest:

- prawidłowe oznakowanie zwierzęcia,

- ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie

- świadectwo zdrowia (przy każdorazowym wjeździe do UE) - wzór dokumentu dostępny pod linkiem.

Zwierzęta, które wyjadą z UE na ważnym, należycie wypełnionym unijnym paszporcie, mogą powrócić do Unii na podstawie ww. dokumentu (pod warunkiem, że szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane przed opuszczeniem UE będzie nadal ważne). Paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie jest dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE. Niezbędne jest świadectwo zdrowia.

Ponadto zwierzęta domowe wwożone do UE muszą zostać przedstawione do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych;

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en

* W odniesieniu do Irlandii Północnej planowane jest utrzymane dotychczasowych zasad handlu wewnątrzunijnego oraz przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, ale należy się spodziewać tymczasowych trudności związanych z uruchomieniem procedur kontrolnych na granicy Irlandia Północna, a Wielka Brytania.

Zachęcamy do monitorowania strony internetowej:

www.defra.gov.uk

Dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące podróży ze zwierzętami po BREXIT będą aktualizowane na stronie GIW:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit

W przypadku przywozu zwierząt w celach handlowych (podróż bez właściciela/wysyłka/sprzedaż/przekazanie) z Wielkiej Brytanii do UE, przesyłkę zwierząt należy poddać weterynaryjnej kontroli granicznej w wyznaczonym punkcie kontroli. Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/psy-koty-fretki.

Brexit

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska