Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wystepy-zwierzat
Drukuj grafikę : tak / nie

Występy zwierząt

Zgodnie z art. 15 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, organizator występu zwierząt ma obowiązek przygotowania scenariusza lub programu takiego występu. Scenariusz (lub program) musi zostać zatwierdzony przez Głównego Lekarza Weterynarii.

W związku z brakiem w prawie weterynaryjnym definicji pojęcia "występ" (o którym mowa w ww. artykule ustawy), jest ono interpretowane jako pokaz umiejętności zwierząt, które nie są co prawda sprzeczne z naturą zwierząt (art. 17 ust. 4 ww.ustawy), ale które wykraczają poza ich normalne, codzienne, zachowanie (definicja zgodna ze znaczeniem przyjętym w języku polskim).

Imprezy, podczas których zwierzęta są jedynie prezentowane publiczności i nie wykonują żadnych czynności wymagających szczególnych umiejętności, nie kwalifikują się pod pojęcie występu, a zatem nie wymagają uzyskania zatwierdzenia przez Głównego Lekarza Weterynarii.

W celu uzyskania zatwierdzenia scenariusza (lub programu) występów zwierząt należy przesłać do Głównego Lekarza Weterynarii (dane teleadresowe dostępne są tutaj) następujące dokumenty:

 1. Pismo przewodnie - podpisane przez organizatora występów lub osobę przez niego upoważnioną, wraz z podaniem adresu.
 2. Scenariusz lub program występu (przykładowy wzór scenariusza dostępny jest poniżej) - podpisany przez organizatora, opisujący:
  • przebieg występu,
  • wszystkie czynności wykonywane przez zwierzęta oraz osoby występujące ze zwierzętami,
  • warunki, w których występ będzie realizowany,
  • warunki utrzymywania zwierząt.
 3. Dokument pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) - oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej i, jeżeli dotyczy, za pełnomocnictwo (więcej o opłacie skarbowej można przeczytać tutaj).

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt:

kategoria: Ochrona zwierząt [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wzór scenariusza
ilość pobrań: 1042
2018-03-12 15:51 36KB Wzór scenariusza 36KB
kategoria: Import żywych zwierząt z UE do GB [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Import żywych zwierząt z UE do GB
ilość pobrań: 1218
2020-12-23 19:05 451.14KB Import żywych zwierząt z UE do GB 451.14KB
2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska