Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/rejestry-i-wykazy-pracowni-i-laboratoriow
Drukuj grafikę : tak / nie

Rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych

Informacje o systemie laboratoriów urzędowych dostępne są tutaj

kategoria: Rejestry i wykazy laboratoryjne [7]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań chorób zakaźnych
ilość pobrań: 6728
2021-03-11 14:47 317.08KB Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań chorób zakaźnych 317.08KB
pdf Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań żywności i pasz
ilość pobrań: 4747
2020-04-27 14:16 84KB Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań żywności i pasz 84KB
xlsx Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wszystkie)
ilość pobrań: 16256
2021-04-07 15:20 200.54KB Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wszystkie) 200.54KB
xlsx Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wyznaczone)
ilość pobrań: 5571
2021-04-07 15:20 150.03KB Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wyznaczone) 150.03KB
xlsx Rejestr laboratoriów badających mięso w kierunku obecności Salmonella i liczby Campylobacter (art. 25e ustawy o IW)
ilość pobrań: 1719
2021-04-06 10:35 17.82KB Rejestr laboratoriów badających mięso w kierunku obecności Salmonella i liczby Campylobacter (art. 25e ustawy o IW) 17.82KB
xlsx Rejestr laboratoriów mleka surowego (art. 25e ustawy o IW)
ilość pobrań: 8533
2021-04-01 10:10 37.33KB Rejestr laboratoriów mleka surowego (art. 25e ustawy o IW) 37.33KB
pdf Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez GLW (art. 25a ustawy o IW)
ilość pobrań: 15484
2021-04-09 11:07 1.11MB Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez GLW (art. 25a ustawy o IW) 1.11MB
kategoria: Laboratoria (dyrektywa Rady2008/73/WE) / Laboratories (Council Directive 2008/73/EC) [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories
ilość pobrań: 1798
2019-02-04 09:59 287.88KB Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories 287.88KB
pdf Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines
ilość pobrań: 1473
2017-09-06 14:21 157.84KB Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines 157.84KB