do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/rejestry-i-wykazy-pracowni-i-laboratoriow
Drukuj grafikę : tak / nie

Rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych

Informacje o systemie laboratoriów urzędowych dostępne są tutaj

kategoria: Rejestry i wykazy laboratoryjne [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań chorób zakaźnych 2019-05-15 13:21 274.83KB pobierz plik: Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań chorób zakaźnych
pdf Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań żywności i pasz 2019-05-15 14:09 83.81KB pobierz plik: Lista laboratoriów urzędowych, wyznaczonych przez GLW do przeprowadzania badań żywności i pasz
xlsx Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wszystkie) 2019-11-13 15:50 232.36KB pobierz plik: Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wszystkie)
xlsx Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wyznaczone) 2019-11-13 15:50 177.74KB pobierz plik: Pracownie badania mięsa na obecność włośni (wyznaczone)
xlsx Rejestr laboratoriów mleka surowego (art. 25e ustawy o IW) 2019-08-02 11:42 36.37KB pobierz plik: Rejestr laboratoriów mleka surowego (art. 25e ustawy o IW)
pdf Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez GLW (art. 25a ustawy o IW) 2019-11-22 09:56 1.08MB pobierz plik: Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez GLW (art. 25a ustawy o IW)
kategoria: Laboratoria (dyrektywa Rady2008/73/WE) / Laboratories (Council Directive 2008/73/EC) [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories 2019-02-04 09:59 287.88KB pobierz plik: Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE / List of national reference laboratories
pdf Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines 2017-09-06 14:21 157.84KB pobierz plik: Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie List of laboratories approved to perform the serological tests to monito the effectiveness of rabies vaccines