Strona główna/Aktualności/Uzgodnienie wzoru świadectwa weterynaryjnego dla wywożonych do Izraela produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Uzgodnienie wzoru świadectwa weterynaryjnego dla wywożonych do Izraela produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Aktualności 2017-11-28

Wzór przedmiotowego świadectwa dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz u powiatowych lekarzy weterynarii.

Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę izraelską, mięso drobiowe, wołowe, owcze i  kozie będące surowcem do produkcji produktów mięsnych, którym będzie towarzyszyło ww. świadectwo, powinno spełniać następujące warunki:

  • Kraj, w którym zlokalizowana jest rzeźnia powinien być zatwierdzony i znajdować się na liście publikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa Izraela;
  • Rzeźnia powinna znajdować się na publikowanej przez KE liście zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem 853/2004 i posiadać uprawnienia do handlu wewnątrzunijnego;

Rzeźnia oraz surowiec do produkcji produktów mięsnych powinny spełniać wymagania zawarte w ww. świadectwie zdrowia.

do góry