Strona główna/Aktualności/Koronawirus i norki

Koronawirus i norki

Aktualności 2020-11-09

SARS-COV-2 i norki

Główny Lekarz Weterynarii otrzymał 5 listopada 2020 roku informację od duńskich służb weterynaryjnych o wykryciu u norek zmutowanego koronawirusa SARS-CoV-2. Nowy wariant wirusa stwierdzono w 5 fermach utrzymujących norki. Wykryto również 12 przypadków u ludzi. Zarażeni zmutowanym koronawirusem pracownicy ferm nie mieli wprawdzie silnych objawów choroby, ale nie wytworzyli także przeciwciał. W efekcie powyższych wydarzeń zaplanowano wybicie całej populacji norek, liczącej około 12 mln sztuk utrzymywanych na fermach w Danii.

W chwili obecnej Główny Lekarz Weterynarii dr Bogdan Konopka pragnie przede wszystkim uspokoić polskich obywateli i uprzejmie informuje, że w naszym kraju nie odnotowano obecnie przypadków zakażenia Sars-CoV-2 wśród norek, co potwierdzają aktualne dane znajdujące się na stronie Światowej Organizacji Zdrowia OIE. Jednocześnie informuję, że zarówno sytuacja w kraju, jak i doniesienia docierające z całego świata są analizowane na bieżąco oraz objęte szczególną uwagą GIW.

Główny Lekarz Weterynarii  zaznacza, że Polska jest już od dłuższego czasu przygotowana do badania podejrzeń wystąpienia wirusa wśród zwierząt. Już przy pierwszej "fali" zachorowań związanych z wirusem Sars-CoV-2, mając na uwadze doniesienia docierające do Głównego Inspektoratu Weterynarii o wykrywaniu w niektórych krajach świata wirusa u zwierząt, w tym głównie u norek, Główny Lekarz Weterynarii wychodząc na przeciw takiemu zagrożeniu, przesłał 26 maja br. do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych oraz Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, procedurę opracowaną przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w zakresie pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania wirusa Sars-Cov-2 u zwierząt. Procedura była poprzedzona prośbą o poinformowanie wszystkich zainteresowanych osób. Jednocześnie, w piśmie wskazano osoby do kontaktu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym -  Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w zakresie przedmiotowej procedury oraz samego procesu pobierania i badania prób.

Podsumowując, Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że Polska na bieżąco śledzi i analizuje sytuację w tym zakresie oraz przygląda się wszelkim doniesieniom ze świata dotyczącym zakażeń wirusem SARS-Cov-2 u zwierząt oraz jej patogennością dla ludzi. Jednocześnie, dr Bogdan Konopka apeluje o zachowanie spokoju oraz zapewnia, że jeżeli tylko wystąpiłoby w Polsce podobne zagrożenie, jak w Danii, wszystkie działania w takim wypadku będą podejmowane w ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego obywateli, adekwatnie do istniejącego zagrożenia, po ich ustaleniu z Inspekcją wiodącą w walce z wirusem Sars-CoV-2 tj. Państwową Inspekcją Sanitarną.

SARS-COV-2 i norki

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska