Strona główna/Aktualności/Wideokonferencja ze służbą weterynaryjną Turcji

Wideokonferencja ze służbą weterynaryjną Turcji

Aktualności 2020-11-06

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) 5 listopada 2020 r. na czele z Głównym Lekarzem Weterynarii, Bogdanem Konopką oraz Zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii, Katarzyną Piskorz, wzięli udział w wideokonferencji z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa Turcji odpowiedzialnymi za kwestie weterynaryjne. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw oraz zintensyfikowanie działań zmierzających do zwiększenia eksportu polskich produktów pochodzenia zwierzęcego na turecki rynek. Podczas spotkania strona polska poruszyła temat renegocjacji zapisów bilateralnie uzgodnionego z władzami Turcji wzoru Świadectwa zdrowia dla świeżego, chłodzonego, mrożonego mięsa (tusz) z bydła domowego oraz wyraziła zainteresowanie dostępem do tureckiego rynku w zakresie bydła,  produktów jajecznych, puszkowanych karm dla zwierząt, kazeiny i kazeinianów oraz wytopionych tłuszczów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

do góry