Strona główna/Aktualności/ Spotkanie zamykające audyt Komisji Europejskiej dotyczący wędzonych produktów rybołówstwa

Spotkanie zamykające audyt Komisji Europejskiej dotyczący wędzonych produktów rybołówstwa

Aktualności 2020-11-10

Od 15 września do 4 listopada 2020 r., w trybie zdalnym, odbywał się audyt Komisji Europejskiej dotyczący polskiego systemu kontroli urzędowych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz oceny zgodności z normami UE w odniesieniu do wędzonych produktów rybołówstwa.

Celem audytu było sprawdzenie sposobu postępowania władz właściwych i zgodności z unijnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, ustalenie czy wędzone produkty rybołówstwa są zgodne z wymaganiami mikrobiologicznymi i jakie działania są podejmowane w przypadku stwierdzenia niezgodności, również w przypadku stwierdzenia niezgodności w odniesieniu do poziomu listeria monocytogenes i związanych z tym powiadomień RASFF dotyczących produktów pochodzących z Polski.

4 listopada odbyło się spotkanie zamykające ww. audyt Komisji Europejskiej. Wzięła w nim udział Katarzyna Piskorz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. Podczas spotkania podsumowano przebieg audytu, przekazano wstępne ustalenia i wątpliwości audytorów.

W ciągu 20 dni roboczych powstanie wstępny raport z audytu, strona polska będzie miała możliwość odpowiedzi na zalecenia Komisji oraz zgłoszenie ewentualnych uwag do treści raportu. Raport końcowy zostanie opublikowany na stronach internetowych Komisji.

do góry