Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Brexit - ważne informacje/Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

W przewodniku pt. „Granica z Unią Europejską. Import i Eksport towarów” dostępnym pod linkiem https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model władze UK publikują informacje dotyczące nowych procedur kontroli w handlu z państwami UE.

W dniu 14 września 2021 r. Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) ogłosił kolejną zmianę harmonogramu wdrożenia procedur kontroli produktów rolno-spożywczych na granicy UK:

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-09-14/hcws285

Zgodnie z informacjami rządu brytyjskiego, kolejne etapy wprowadzania kontroli granicznych w relacjach z UE mają nastąpić według poniższego harmonogramu: od 1 stycznia 2022 r. oraz od 1 lipca 2022 r.

STYCZEŃ 2021

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO OBJĘTYCH ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa jest wymagane świadectwo weterynaryjne, które powinno być zapewnione przez właściwą władzę kraju eksportującego. Ponadto importer zobowiązany jest do złożenia pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS oraz do przekazania eksporterowi numeru wygenerowanego przez ten system. Eksporter musi wprowadzić podany numer do dokumentacji handlowej lub świadectwa weterynaryjnego (jeśli jest wymagane). W przypadku wystąpienia choroby zwierząt w kraju eksportera mogą zostać wprowadzone środki ograniczające przywóz do UK produktów z danego kraju. Informacje nt. chorób zwierząt, których występowanie może mieć wpływ na eksport do UK dostępne są pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues.

Główny Inspektorat Weterynarii przygotował polskie wersje niektórych świadectw i udostępnia je do stosowania w okresie do zakończenia prac w systemie TRACES.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/wielka-brytania

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie z UE do UK ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) wysokiego ryzyka, takich jak materiał kategorii 1, kategorii 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego pochodzącego z materiałów kategorii 1 i 2 oraz przetworzonego białka zwierzęcego kategorii 3 (PAP) - konieczne jest:

 • uzyskanie przez importera wstępnego zezwolenia z brytyjskiego Departamentu Środowiska Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) / Urzędu ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA) na import materiału kategorii 1, i 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego uzyskanego z materiałów kategorii 1 i kategorii 2;
 • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS;
 • towarom (UPPZ) powinna towarzyszyć aktualna oficjalna dokumentacja handlowa.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK ŻYWYCH ZWIERZĄT

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku przywozu żywych zwierząt (w tym ryb ozdobnych, koniowatych) i materiału biologicznego pochodzącego z UE konieczne jest:

 • stosowanie eksportowych świadectw zdrowia;
 • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS.

Od 1 stycznia 2021 przesyłki pochodzące z UE mogą wjeżdżać na terytorium UK w dowolnym punkcie.Wymóg wprowadzania towarów przez wyznaczone punkty kontroli granicznej będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r.)

Kontrole dokumentacji będą odbywać się zdalnie, a kontrole tożsamości i bezpośrednie kontrole żywych zwierząt będą przeprowadzane w miejscu przeznaczenia.

Główny Inspektorat Weterynarii przygotował polskie wersje niektórych świadectw i udostępnia je do stosowania w okresie do zakończenia prac w systemie TRACES.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uk-zwierzeta

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK ZWIERZĄT Z GATUNKÓW CITES

Od 1 stycznia 2021 r. import zagrożonych gatunków wymienionych w CITES podlega kontroli eksportu zgodnie z obowiązującymi przepisami CITES w brytyjskich przepisach dotyczących handlu dzikimi zwierzętami (UKWTR).

W przypadku importu gatunków objętych regulacjami UKWTR wymagane jest zezwolenie. Importer zobowiązany jest przedstawić funkcjonariuszom straży granicznej eksportowe i importowe pozwolenie w celu zatwierdzenia w wyznaczonym porcie/ punkcie granicznym CITES.

Import żywych zwierząt oraz niektórych produktów pochodnych wymienionych w CITES, może również podlegać określonym kontrolom sanitarnym i fitosanitarnym (m. in. produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). Należy mieć na uwadze, że gatunki żywych zwierząt wymienione w CITES mogą wjechać do UK w wyznaczonym przez CITES punkcie wjazdu, w którym znajduje się również odpowiedni punkt kontroli granicznej dla żywych zwierząt.

STYCZEŃ 2022

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzony zostanie wymóg pre-notyfikacji, tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów za pośrednictwem systemu IPAFFS (poprzednio ten wymóg miał zostać wprowadzony od 1 października 2021 r.).

Od  1 stycznia 2022 r.  zacznie również obowiązywać zakaz eksportu z obszaru UE do Wielkiej Brytanii następujących produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO):

 • chłodzone mięso mielone (wołowe, wieprzowe, jagnięce, baranie oraz kozie);
 • chłodzone lub mrożone mięso mielone (drobiowe);
 • oddzielone mechanicznie mięso pozyskane z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych;
 • nieklasyfikowane jaja;
 • surowe mleko od krów pochodzących ze stad zarażonych gruźlicą;
 • chłodzone surowe wyroby mięsne.

Informacje w ww. zakresie są zamieszczone na stronie internetowej władz brytyjskich pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#poao-you-cannot-import-from-1-january-2022.

LIPIEC 2022

Od 1 lipca 2022 r. zostaną wprowadzone następujące wymogi:

 • wymóg dostarczenia świadectwa zdrowia przez eksportera (Export Health Certificate) dla produktów pochodzenia zwierzęcego i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wydawanego przez odpowiednie jednostki w kraju eksportera (poprzednio ten wymóg miał zostać wprowadzony od 1 października 2021 r.);
 • wymóg przeprowadzania pełnych kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) w brytyjskich punktach weterynaryjnej kontroli granicznej (poprzednio ten wymóg miał zostać wprowadzony od 1 stycznia 2022 r.);
 • wymóg deklaracji bezpieczeństwa dla importu (Safety and Security Declaration) (poprzednio ten wymóg miał zostać wprowadzony od 1 stycznia 2022 r.).

 

 

Rząd brytyjski pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/eu-business-exporting-to-the-uk.pl  publikuje wytyczne dla przedsiębiorstw w UE eksportujących swoje produkty na rynek Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie „Wytyczne dotyczące importu lub przemieszczania zwierząt, produktów zwierzęcych oraz żywności i paszy wysokiego ryzyka niezawierających składników pochodzenia zwierzęcego” („Guidance Importing or moving animals, animal products and high-risk food and feed not of animal origin”) zawarte są na stronie rządu brytyjskiego https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin

Wzory świadectw weterynaryjnych na eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Wielkiej Brytanii są dostępne na stronie rządu brytyjskiego https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

do góry