Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Brexit - ważne informacje/Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

W przewodniku pt. „Granica z Unią Europejską. Import i Eksport towarów” dostępnym pod linkiem https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model władze UK zapowiadają wprowadzenie nowych procedur kontroli w handlu z państwami UE w trzech etapach: od 1 stycznia, od 1 kwietnia oraz 1 lipca 2021 r.

Jednakże, w dniu 11 marca 2021 r. Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) ogłosił zmianę harmonogramu wdrożenia procedur kontroli produktów rolno-spożywczych na granicy UK.

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841

Przygotowano również prezentację władz brytyjskich nt. zmiany terminów wprowadzania brytyjskich wymagań importowych:

Prezentacja dotycząca eksportu towarów z UE do Wielkiej Brytanii

Należy pamiętać, że te slajdy są aktualne na dzień 18.03.2021 r., ale informacje mogą ulec zmianie. Najnowsze informacje można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych rządu Wielkiej Brytanii. Rząd Wielkiej Brytanii nie odpowiada za tłumaczenie tej prezentacji.

Zgodnie z informacjami rządu brytyjskiego, kolejne etapy wprowadzania kontroli granicznych w relacjach z UE mają nastąpić według poniższego harmonogramu: od 1 stycznia 2021 r., od 1 października 2021, od 1 stycznia 2022 oraz 1 marca 2022 r.

 

STYCZEŃ 2021

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO OBJĘTYCH ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa wymagane będzie świadectwo weterynaryjne, które powinno być zapewnione przez właściwą władzę kraju eksportującego. Ponadto importer zobowiązany jest do złożenia pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS oraz do przekazania eksporterowi numeru wygenerowanego przez ten system. Eksporter musi wprowadzić podany numer do dokumentacji handlowej lub świadectwa weterynaryjnego (jeśli jest wymagane). W przypadku wystąpienia choroby zwierząt w kraju eksportera mogą zostać wprowadzone środki ograniczające przywóz do UK produktów z danego kraju. Informacje nt. chorób zwierząt, których występowanie może mieć wpływ na eksport do UK dostępne są pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues.

Główny Inspektorat Weterynarii przygotował polskie wersje niektórych świadectw i udostępnia je do stosowania w okresie do zakończenia prac w systemie TRACES.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/wielka-brytania

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie z UE do UK ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) wysokiego ryzyka, takich jak materiał kategorii 1, kategorii 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego pochodzącego z materiałów kategorii 1 i 2 oraz przetworzonego białka zwierzęcego kategorii 3 (PAP) - konieczne będzie:

  • uzyskanie przez importera wstępnego zezwolenia z brytyjskiego Departamentu Środowiska Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) / Urzędu ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA) na import materiału kategorii 1, i 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego uzyskanego z materiałów kategorii 1 i kategorii 2;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS;
  • towarom (UPPZ) powinna towarzyszyć aktualna oficjalna dokumentacja handlowa.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK ŻYWYCH ZWIERZĄT

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku przywozu żywych zwierząt (w tym ryb ozdobnych, koniowatych) i materiału biologicznego pochodzącego z UE konieczne będzie:

  • stosowanie eksportowych świadectw zdrowia;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS.

Od 1 stycznia 2021 do 1 lipca 2021 przesyłki pochodzące z UE będą mogły wjeżdżać na terytorium UK w dowolnym punkcie (wymóg wprowadzania towarów przez wyznaczone punkty kontroli granicznej będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 r.)

Kontrole dokumentacji będą odbywać się zdalnie, a kontrole tożsamości i bezpośrednie kontrole żywych zwierząt będą przeprowadzane w miejscu przeznaczenia.

Główny Inspektorat Weterynarii przygotował polskie wersje niektórych świadectw i udostępnia je do stosowania w okresie do zakończenia prac w systemie TRACES.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uk-zwierzeta

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK ZWIERZĄT Z GATUNKÓW CITES

Od 1 stycznia 2021 r. import zagrożonych gatunków wymienionych w CITES będzie podlegał kontroli eksportu zgodnie z obowiązującymi przepisami CITES w brytyjskich przepisach dotyczących handlu dzikimi zwierzętami (UKWTR).

W przypadku importu gatunków objętych regulacjami UKWTR wymagane jest zezwolenie. Importer zobowiązany jest przedstawić funkcjonariuszom straży granicznej eksportowe i importowe pozwolenie w celu zatwierdzenia w wyznaczonym porcie/ punkcie granicznym CITES.

Import żywych zwierząt oraz niektórych produktów pochodnych wymienionych w CITES, może również podlegać określonym kontrolom sanitarnym i fitosanitarnym (m. in. produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). Należy mieć na uwadze, że gatunki żywych zwierząt wymienione w CITES mogą wjechać do UK w wyznaczonym przez CITES punkcie wjazdu, w którym znajduje się również odpowiedni punkt kontroli granicznej dla żywych zwierząt.

PAŹDZIERNIK 2021

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I NIEKTÓRYCH UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Od 1 października 2021 r. przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego konieczne będzie:

  • stosowanie eksportowych świadectw zdrowia;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS.

Wymogi dotyczące pre-notyfikacji i certyfikacji będą miały zastosowanie również do niektórych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego niskiego ryzyka.

Do 1 stycznia 2022 przesyłki pochodzące z UE będą mogły wjeżdżać na terytorium UK w dowolnym punkcie (wymóg wprowadzania większości towarów przez wyznaczone punkty kontroli granicznej będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.).

Kontrola dokumentacji dotycząca produktów pochodzenia zwierzęcego będzie przeprowadzana zdalnie.

Wymogi importowe dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa  oraz UPPZ wysokiego ryzyka wprowadzone 1 stycznia 2021 r. będą nadal obowiązywać.

STYCZEŃ 2022

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzony zostanie wymóg, aby produkty pochodzenia zwierzęcego, i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz materiał biologiczny były wprowadzane na terytorium UK przez odpowiednie punkty kontroli granicznej. Ponadto obowiązywać będą wymagania wprowadzone wcześniej tj., obowiązek stosowania świadectwa zdrowia i złożenia przez importera pre-notyfikacji w systemie IPAFFS.

Od 1 stycznia 2022 r. produkty pochodzenia zwierzęcego będą podlegać kontroli dokumentów, tożsamości oraz kontroli fizycznej. Pobierane będą próbki do badań laboratoryjnych. Kontrole dokumentów obejmują sprawdzenie m. in. urzędowych certyfikatów, zaświadczeń i innych dokumentów handlowych.

MARZEC 2022

Od 1 marca 2022 r. wprowadzony zostanie wymóg, aby żywe zwierzęta były wprowadzane na terytorium UK przez odpowiednie punkty kontroli granicznej. Ponadto obowiązywać będą wymagania wprowadzone wcześniej tj., obowiązek stosowania świadectwa zdrowia i złożenia przez importera pre-notyfikacji w systemie IPAFFS.

Poziom kontroli fizycznych i tożsamości będzie oparty na ocenie bezpieczeństwa biologicznego i zagrożeń dla zdrowia publicznego.

Wszystkie żywe zwierzęta wysokiego ryzyka importowane z UE będą nadal poddawane kontroli.

 

 

Rząd brytyjski pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/eu-business-exporting-to-the-uk.pl  publikuje wytyczne dla przedsiębiorstw w UE eksportujących swoje produkty na rynek Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie „Wytyczne dotyczące importu lub przemieszczania zwierząt, produktów zwierzęcych oraz żywności i paszy wysokiego ryzyka niezawierających składników pochodzenia zwierzęcego” („Guidance Importing or moving animals, animal products and high-risk food and feed not of animal origin”) zawarte są na stronie rządu brytyjskiego https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin

Wzory świadectw weterynaryjnych na eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Wielkiej Brytanii są dostępne na stronie rządu brytyjskiego https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

do góry