do góry
Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Brexit - ważne informacje/Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

 

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez władze Wielkiej Brytanii (dostępnymi pod adresem: www.gov.uk) w przypadku eksportu do UK zwierząt, materiału biologicznego, pasz, ubocznych produktów i produktów pochodzenia zwierzęcego po brexicie nie zostaną wprowadzone weterynaryjne kontrole graniczne. Przy eksporcie żywności i pasz nie będzie dodatkowych kontroli, nie będzie obowiązku przewozu zwierząt i produktów przez wyznaczone punkty kontroli granicznej i handel będzie mógł być kontynuowany na dotychczasowych zasadach, bez obowiązku wcześniejszej notyfikacji.

Jedynie w przypadku zwierząt i niektórych produktów wymagana będzie wcześniejsza notyfikacja. Przy eksporcie ww. towarów z UE będzie miała zastosowanie procedura, opisana na stronie:

https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-after-eu-exit

 

Zgodnie z powyższą procedurą, EKSPORTERZY z Unii Europejskiej będą mogli nadal korzystać z systemu TRACES w celu notyfikacji przesyłek na dotychczasowych zasadach.

Niezależnie od powyższego brytyjski importer będzie musiał notyfikować import następujących towarów:

  • żywych zwierząt lub materiału genetycznego - władze brytyjskie otrzymaja informacje o przesyłce poprzez system TRACES, ale IMPORTERZY dodatkowo muszą zgłosić przesyłkę do Animal and Plant Health Agency(APHA);
  • koniowatych wymagających świadectwa zdrowia lub podróżujących z oficjalną dokumentacją lub poświadczeniem zdrowia IMPORTERZY, którzy obecnie potwierdzają otrzymanie przesyłki w TRACES będą musieli dodatkowo notyfikować APHA;
  • niektórych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą podróżować z oficjalną dokumentacją - IMPORTERZY, którzy obecnie potwierdzają otrzymanie przesyłki w TRACES będą musieli dodatkowo notyfikować APHA;
  • żywych zwierząt, które nie wymagają świadectwa zdrowia lub oficjalnej dokumentacji (ale są wymagane na mocy przepisów w sprawie handlu zwierzętami i produktami pokrewnymi (TARP), które należy zgłosić), np. owady, gady, płazy. 
kategoria: Brexit - bez umowy [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf BREXIT bez umowy - warunki.pdf 2019-04-12 16:37 0.94MB pobierz plik: BREXIT bez umowy - warunki.pdf

 

W przypadku eksportu ubocznych produktów kategorii 3 nie będzie dodatkowych kontroli i handel będzie mógł być kontynuowany na dotychczasowych zasadach po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Jednakże prawdopodobne jest, że eksport ubocznych produktów kategorii 1 i 2 z Państw Członkowskich do Zjednoczonego Królestwa nie będzie dozwolony po 31 października 2019 r.

Niezależnie od procedur weterynaryjnych BREXIT bez okresu przejściowego (umowy wyjścia) spowoduje konieczność dopełniania przez przedsiębiorców standardowych formalności celnych: składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

Podmioty, które aktualnie nie dokonują obrotu towarowego z krajami spoza UE, będą zobowiązane do zarejestrowania się w usłudze e-Klient na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Dalsze informacje: https://www.gov.pl/web/kas/brexit-konsekwencje-dla-przedsiebiorcow