do góry

Wykazy centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia

kategoria: Centra pozyskiwania i przechowywania nasienia (dyrektywa Rady2008/73/WE) / List of semen collection and storage centres (Council Directive 2008/73/EC) [7]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres 2018-09-14 12:18 51KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres
docx Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres 2018-03-20 14:19 18KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres
docx Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres 2017-09-21 08:22 14.94KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres
doc Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres 2019-11-13 15:43 100.5KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres
docx Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres 2020-05-29 16:27 38.12KB pobierz plik: Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres
docx Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres 2020-07-20 15:58 19.54KB pobierz plik: Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres
doc Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres 2018-03-20 14:20 42KB pobierz plik: Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres