Wykazy centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia

kategoria: Centra pozyskiwania i przechowywania nasienia (dyrektywa Rady2008/73/WE) / List of semen collection and storage centres (Council Directive 2008/73/EC) [7]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres
ilość pobrań: 2246
2018-09-14 12:18 51KB Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres 51KB
docx Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres
ilość pobrań: 1667
2022-02-15 08:40 17.89KB Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres 17.89KB
docx Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres
ilość pobrań: 925
2017-09-21 08:22 14.94KB Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres 14.94KB
doc Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres
ilość pobrań: 3648
2022-10-20 11:50 101KB Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres 101KB
docx Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres
ilość pobrań: 2830
2022-11-28 13:18 38.9KB Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres 38.9KB
docx Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres
ilość pobrań: 1747
2022-11-28 13:19 19.19KB Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres 19.19KB
doc Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres
ilość pobrań: 1005
2022-11-28 13:19 42.5KB Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres 42.5KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska