Wykazy centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia

kategoria: Centra pozyskiwania i przechowywania nasienia (dyrektywa Rady2008/73/WE) / List of semen collection and storage centres (Council Directive 2008/73/EC) [7]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres
ilość pobrań: 2019
2018-09-14 12:18 51KB Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres 51KB
docx Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres
ilość pobrań: 1463
2022-02-15 08:40 17.89KB Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres 17.89KB
docx Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres
ilość pobrań: 862
2017-09-21 08:22 14.94KB Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres 14.94KB
doc Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres
ilość pobrań: 3073
2022-04-06 11:16 101.5KB Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres 101.5KB
docx Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres
ilość pobrań: 2530
2020-05-29 16:27 38.12KB Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres 38.12KB
docx Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres
ilość pobrań: 1593
2020-07-20 15:58 19.54KB Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres 19.54KB
doc Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres
ilość pobrań: 947
2018-03-20 14:20 42KB Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres 42KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska