Wykazy centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia

kategoria: Centra pozyskiwania i przechowywania nasienia (dyrektywa Rady2008/73/WE) / List of semen collection and storage centres (Council Directive 2008/73/EC) [7]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres
ilość pobrań: 1706
2018-09-14 12:18 51KB Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres 51KB
docx Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres
ilość pobrań: 1177
2018-03-20 14:19 18KB Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres 18KB
docx Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres
ilość pobrań: 726
2017-09-21 08:22 14.94KB Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres 14.94KB
doc Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres
ilość pobrań: 2290
2021-07-30 09:52 100KB Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres 100KB
docx Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres
ilość pobrań: 2066
2020-05-29 16:27 38.12KB Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres 38.12KB
docx Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres
ilość pobrań: 1359
2020-07-20 15:58 19.54KB Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres 19.54KB
doc Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres
ilość pobrań: 858
2018-03-20 14:20 42KB Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres 42KB
do góry