do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/listy-centrow-i-zespolow-
Drukuj grafikę : tak / nie

Wykazy centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia

kategoria: Centra pozyskiwania i przechowywania nasienia (dyrektywa Rady2008/73/WE) / List of semen collection and storage centres (Council Directive 2008/73/EC) [7]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres 2018-09-14 12:18 51KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia bydła / Bovine semen collection centres
docx Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres 2018-03-20 14:19 18KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia koni / Equine semen collection centres
docx Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres 2017-09-21 08:22 14.94KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen collection centres
doc Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres 2018-05-22 10:53 98KB pobierz plik: Centra pozyskiwania nasienia świń / Porcine semen collection centres
docx Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres 2018-09-14 14:18 32.64KB pobierz plik: Centra przechowywania nasienia bydła / Bovine semen storage centres
docx Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres 2018-03-20 14:20 17.78KB pobierz plik: Centra przechowywania nasienia koni / Equine semen storage centres
doc Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres 2018-03-20 14:20 42KB pobierz plik: Centra przechowywania nasienia owiec i kóz / Ovine and caprine semen storage centres