Przywóz żywności na własny użytek

asf

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE (zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2122). Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii. 

Warunki przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego do UE

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające poniższych wymogów należy przekazać do oficjalnego usunięcia po przybyciu do UE. Niezgłoszenie takich produktów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego.

 1. Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.
 2. Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
 3. Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że
   • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia oraz
   • produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz
   • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.
 4. Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że (ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii):

  • ryby świeże są wypatroszone oraz
  • waga produktów rybołówstwa na osobę nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.
 5. Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki jedynie pod warunkiem, że:

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę,
  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę.

Przywóz większej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego

Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów zwierzęcych jedynie wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, które obejmują:

 • wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim urzędowym świadectwie weterynaryjnym WE;
 • przedstawienie towarów razem z właściwą dokumentacją w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.

 Produkty pochodzenia zwierzęcego niepodlegające ww. wymaganiom

Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:

 • chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, wafle i opłatki, sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe, zawierające mniej niż 20 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz spełniające wymogi art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (i) decyzji Komisji 2007/275/WE;
 • czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze), zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz spełniające wymogi art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (i) decyzji 2007/275/WE;
 • suplementy diety, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, zawierające niewielkie ilości (ogółem mniej niż 20 %) przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym glukozaminy, chondroityny lub chitozanu bądź zarówno chondroityny, jak i chitozanu) innych niż produkty mięsne;
 • oliwki nadziewane rybam;
 • makarony niemieszane z przetworzonymi produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi, zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz spełniające wymogi art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (i) decyzji 2007/275/WE;
 • buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, zawierające mniej niż 50 % olejów z ryb, ryb w proszku lub ekstraktów z ryb oraz spełniające wymogi art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (i) decyzji 2007/275/W.

Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane z gatunków chronionych

W przypadku niektórych gatunków chronionych mogą występować dodatkowe ograniczenia. Na przykład w przypadku kawioru z ikry gatunków jesiotra, ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów na osobę.

 

do góry