Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Farmacja weterynaryjna/Wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia ludzi

Wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia ludzi

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż dniu 20 lipca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1255 z dnia 19 lipca 2022 r. określające środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 (Dz .Urz. UE L 191 z 20.07.2022, str. 58).

Środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych wymienione w załączniku do ww. rozporządzenia określone jako zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi nie mogą być obecne w:

  • weterynaryjnych produktach leczniczych,
  • paszach leczniczych,
  • produktach leczniczych stosowanych w ramach tzw. „kaskady” w leczeniu zwierząt,
  • produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonych z państw trzecich do UE

oraz nie mogą być stosowane u zwierząt przywożonych z państw trzecich do UE.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 9 lutego 2023 r.

Głównym celem wyznaczenia grup środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do stosowania wyłącznie w leczeniu ludzi jest ograniczanie zjawiska antybiotykooporności oraz racjonalne i odpowiedzialne wykorzystywanie przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt oraz ludzi.

Treść rozporządzenia wraz z załącznikiem z listą środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi dostępne są na stronie Komisji Europejskiej oraz pod linkiem:   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R1255

kategoria: Wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia ludzi [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych lub grup środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych dla ludzi
ilość pobrań: 468
2022-08-03 09:57 182.35KB Wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych lub grup środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych dla ludzi 182.35KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska