do góry
Strona główna/Komunikaty/Komunikat nr 77 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w okresie 9 lutego – 7 marca 2016 r.

Komunikat nr 77 w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w okresie 9 lutego – 7 marca 2016 r.

Komunikaty 2016-03-09

W dniach 9 lutego – 7 marca 2016r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 243 kontrole w rzeźniach, 475 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 32 w chłodniach składowych, 205 w punktach skupu zwierząt, 93 u pośredników w handlu zwierzętami, 447 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 883 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2378 kontroli.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 9 lutego – 7 marca 2016r. kontroli ujawniono 17 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz ich nielegalnego składowania i wprowadzania do obrotu. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 9 lutego – 7 marca 2016r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 7 kar pieniężnych na łączną sumę 8 900 zł (nałożenie 6 kolejnych jest w toku), 5 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego (przekazanie kolejnej jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 9 lutego – 7 marca 2016r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 14 kar pieniężnych na łączną sumę 48 100 zł, nałożenie 15 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 30 mandatów na łączną kwotę 6 600 zł;
  • 5 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku);
  • wydano 6 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 4 kolejnych jest w toku;
  • 3 sprawy przekazano do właściwych terenowo powiatowych lekarzy weterynarii;
  • 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego (przekazanie kolejnej jest w toku).