do góry
Strona główna/Komunikaty/Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia osiemdziesiątego szóstego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium RP

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia osiemdziesiątego szóstego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium RP

Komunikaty 2016-03-03

Osiemdziesiąty szósty przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Bernacki Most (gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 17 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 27 lutego 2016 r.). Tusza odstrzelonego dzika została unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.