Strona główna/Komunikaty/Komunikat Nr II prasowy dotyczący likwidacji czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce

Komunikat Nr II prasowy dotyczący likwidacji czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce

Komunikaty 2016-06-25

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że postępowanie Inspekcji Weterynaryjnej w ognisku choroby związane z likwidacją świń oraz wywozu ich zwłok do utylizacji zostało zakończone. Przeprowadzono również wstępną dezynfekcję obiektu. Działania koordynował na miejscu Główny Lekarz Weterynarii.

Świadczy to o prawidłowym i szybkim postępowaniu wszystkich organów zaangażowanych
w zwalczanie choroby.

Wszelkie procedury związane ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń zostały wdrożone, w tym kontrola i pobieranie próbek w powiązanych gospodarstwach. Wyniki badań dotychczas pobranych próbek są ujemne.

Uznaje się, iż na dzień dzisiejszy sytuacja  w ognisku choroby jest pod pełną kontrolą służb weterynaryjnych. Kontynuowane są dalsze czynności w celu wykluczenia możliwości rozprzestrzenienia się choroby do innych gospodarstw.

Należy podkreślić, ze stwierdzone ognisko choroby jest zlokalizowane w obszarze objętym ograniczeniami, gdzie obowiązują wzmocnione środki bezpieczeństwa epizootycznego.

Zgodnie z regułami obowiązującymi w takich przypadkach, służby weterynaryjne w Polsce zostały postawione w stan podwyższonej gotowości w celu stałego monitorowania sytuacji i reagowania na jakiekolwiek niepokojące sygnały związane ze zdrowiem świń.

do góry