Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w związku z programem TVN z dnia 23 stycznia 2020 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w związku z programem TVN z dnia 23 stycznia 2020 r.

Komunikaty 2020-01-24

W związku z materiałem telewizji TVN z dnia 23 stycznia 2020 r. pod tytułem „Krowy rażone prądem, drastyczne nagrania w ubojni” autorstwa p. Tomasza Patory, Główny Lekarz Weterynarii,  na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, informuje.

Inspekcja Weterynaryjna, która zgodnie z art. 34a ustawy o ochronie zwierząt jest właściwa do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa z zakresu ochrony zwierząt, przeciwdziała naruszeniom w tym zakresie. W odniesieniu do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju, do zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy weryfikacja wypełniania przez zakład obowiązków związanych z ochroną zwierząt i reagowanie na sygnały o naruszeniach prawa w tym zakresie.

W związku z przedstawionym przez TVN UWAGA materiałem, przeprowadzane są wzmożone kontrole zakładu oraz podmiotów dostarczających bydło do uboju w tym zakładzie w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania oraz  rozporządzenia Rady (WE)  nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, w szczególności zachowania dobrostanu zwierząt na terenie zakładu przy rozładunku i przepędzaniu zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku nie zawarł umowy z lekarzem weterynarii rozpoznanym na nagraniu i nie wyznaczył go na rok 2020 do nadzoru nad ubojem zwierząt (z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej). Ponadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku pismem z dnia 6 grudnia 2019 r. wystąpił do TVN S.A. z wnioskiem o przekazanie kopii ww. nagrania w celu wdrożenia działań administracyjnych. Niestety do dnia dzisiejszego ww. nagranie nie zostało przekazane organom Inspekcji Weterynaryjnej.

Jednocześnie, należy stwierdzić, że materiał wyemitowany na antenie TVN, przedstawia sytuacje, w których doszło do naruszenia przepisów prawa z zakresu ochrony zwierząt. Sprawa ta pozostaje obecnie w kompetencji organów ścigania, które w ramach prowadzonego postępowania rozstrzygną o stopniu naruszenia prawa humanitarnej ochrony zwierząt do jakiego doszło w zakładzie funkcjonującym na terenie powiatu tureckiego, przedstawionym w programie TVN Uwaga.

Główny Lekarz Weterynarii w grudniu 2019 r. polecił  natychmiastowe wzmożenie nadzoru urzędowych lekarzy weterynarii nad rozładunkiem zwierząt w rzeźniach oraz zobowiązał ich do podejmowania natychmiastowych działań w przypadku stwierdzenia niewłaściwego postępowania pracowników rzeźni. Ponadto, nakazał  przeprowadzenie doraźnych kontroli dobrostanu, w co najmniej 5 rzeźniach w każdym województwie, ubijających bydło wytypowanych na podstawie analizy ryzyka przez Wojewódzkich Lekarzy. Wyniki ww. kontroli po ich zakończeniu mają zostać przekazane do Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Jednocześnie należy podkreślić, że organy Inspekcji Weterynaryjnej współpracują w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt z innymi służbami, w szczególności ze służbami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Prokuratury (posiadającymi szerokie uprawnienia dochodzeniowo-śledcze).

do góry