Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dot. ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2020 r

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dot. ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2020 r

Komunikaty 2020-12-16

W dniu 15 grudnia 2020 r. na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach potwierdzono 2 ogniska HPAI, podtypu H5N8. Są to ogniska nr 43. i 44., wykryte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 

43. ognisko HPAI w 2020 r. i jedenaste w II półroczu zostało stwierdzone w gospodarstwie przyzagrodowym, w którym utrzymywano 32 sztuki drobiu - 26 kur i 6 kaczek, położonym w miejscowości Zaborów Stary, w gminie Gostynin, w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim, tj. na terenie obszaru zagrożonego w związku z ogniskiem 2020/38 (szóste w II półroczu). Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane przez Inspekcję Weterynaryjną  po otrzymaniu w dn. 14.12.2020. informacji o zwiększonej śmiertelności drobiu.

44. ognisko HPAI w 2020 r. i dwunaste w II półroczu zostało stwierdzone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 30 488 indyczek. Ferma położona jest w miejscowości Chobienice, w gminie Siedlec, w powiecie wolsztyńskim, w województwie wielkopolskim, tj. w obszarze zagrożonym wyznaczonym w związku z wykryciem ognisk HPAI nr 37. (piąte w II półroczu) oraz 40. (ósme w II półroczu).  Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane przez Inspekcję Weterynaryjną po zgłoszeniu przez hodowcę w dn. 13.12.2020. informacji o zwiększonej śmiertelności drobiu oraz spadku pobierania paszy oraz wody.

W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Informacje na temat grypy ptaków (AI) na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Wszystkie Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska