Strona główna/Aktualności/Wywóz wieprzowiny i produktów wieprzowych oraz świń do Rosji, Białorusi i Kazachstanu

Wywóz wieprzowiny i produktów wieprzowych oraz świń do Rosji, Białorusi i Kazachstanu

Aktualności 2017-12-27

Federacja Rosyjska

Od dnia 5 grudnia 2017 r. strona rosyjska zezwoliła na wwóz na terytorium Federacji Rosyjskiej surowców do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych oraz świń hodowlanych czystej rasy (z wyjątkiem pochodzących z województw: mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego). W dalszym ciągu możliwy jest wwóz gotowych karm, które przeszły obróbkę termiczną (temperatura nie niższa niż 70 stopni Celsjusza, czas obróbki nie krótszy niż 20 minut), przeznaczonych dla psów i kotów.

Wwóz towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej jest możliwy na podstawie zezwolenia wydanego rosyjskiemu importerowi przez właściwą służbę.

 

Wwóz wieprzowiny i produktów wieprzowych oraz świń żywych (z wyjątkiem hodowlanych czystej rasy) na terytorium Federacji Rosyjskiej nadal nie jest możliwy z powodu obowiązywania do końca 2018 r. embarga politycznego (wykaz towarów objętych embargiem)

kategoria: Wykaz towarów objętych embargiem [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Wykaz towarów objętych embargiem
ilość pobrań: 818
2017-12-27 10:22 20.91KB Wykaz towarów objętych embargiem 20.91KB

Republika Białorusi

Do chwili obecnej obowiązuje wprowadzony przez Białoruś 20 lutego 2014 r. i następnie rozszerzany zakaz importu z Polski świń żywych, ich materiału genetycznego, mięsa wieprzowego i produktów jego przetwórstwa, skór, rogów, kopyt i jelit, szczeciny, mięsa dzików, trofeów myśliwskich, otrzymanych od gatunków zwierząt podatnych na ASF, pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego dla zwierząt (w tym z drobiu i ryb), używanego sprzętu do transportu świń i surowca (produktów) pochodzenia zwierzęcego, utrzymywania i uboju świń oraz rozbioru mięsa wieprzowego, a w odniesieniu do województw mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego dodatkowo pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego. Wskazane ograniczenia dotyczą także karm i dodatków do karm dla psów i kotów, a także gotowych karm dla psów i kotów, które zostały poddane obróbce termicznej, wytworzonych z surowca wieprzowego, pochodzącego z Polski.

Wyżej wymienione ograniczenia nie dotyczą zezwoleń wydanych przez służby właściwe Republiki Białorusi na śrutę, poddaną w procesie wytwarzania obróbce termicznej, wykorzystywaną do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt oraz zezwoleń na mieszanki paszowe dla cennych gatunków ryb.

Od października 2016 r. możliwy jest tranzyt przez terytorium Republiki Białorusi: nasienia knurów, świń, wieprzowiny, mięsa dzików i przetworów z niego, skór, kopyt i poroży, jelit, szczeciny, a także trofeów myśliwskich, pozyskanych od podatnych zwierząt oraz pasz i dodatków paszowych dla zwierząt pochodzenia zwierzęcego, w tym z ptactwa/drobiu i ryb, z województw, na terytorium których nie występował ASF.

Wwóz towarów na terytorium Białorusi jest możliwy na podstawie zezwolenia wydanego białoruskiemu importerowi przez właściwą służbę.

Republika Kazachstanu

Do chwili obecnej obowiązuje wprowadzony przez Kazachstan 21 lutego 2014 r. zakaz wwozu żywych świń, dzików, mięsa i produktów ich przetwórstwa, skór, kopyt, rogów, jelit, szczeciny, trofeów myśliwskich uzyskanych od podatnych na ASF gatunków zwierząt, pasz i dodatków paszowych dla zwierząt pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, sprzętu używanego do utrzymywania, uboju i rozbioru świń. Od 2016 r. z zakazu zostały wyłączone gotowe produkty wieprzowe, a także gotowe pasze i dodatki paszowe dla zwierząt pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (w tym dla kotów i psów), które zostały poddane obróbce termicznej w temperaturze + 72 ºC i wyższej wewnątrz produktu w ciągu 20 minut, gwarantującej zniszczenie wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Wwóz towarów na terytorium Kazachstanu jest możliwy na podstawie zezwolenia wydanego kazachstańskiemu importerowi przez właściwą służbę.

do góry