Strona główna/Aktualności/Wideokonferencja ze służbą weterynaryjną Malezji

Wideokonferencja ze służbą weterynaryjną Malezji

Aktualności 2021-03-30

Pan dr Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii i pani Katarzyna Piskorz, Zastępca Głównego
Lekarza Weterynarii wraz z ekspertami wybranych biur GIW w dniu 23 marca 2021 r. wzięli udział w
wideokonferencji z przedstawicielami malezyjskiej służby weterynaryjnej (DVS). W spotkaniu
uczestniczył również pan Krzysztof Dębnicki, Ambasador RP w Kuala Lumpur, pan Maciej Tumulec,
Kierownik Referatu Polityczno-Ekonomicznego Ambasady oraz pani Marta Syrek, przedstawiciel
MRiRW. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Głównego Lekarza Weterynarii i miało na celu zapewnienie
strony malezyjskiej o bezpieczeństwie mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych pochodzących z
Polski. Strona polska przekazała stronie malezyjskiej szczegółowe informacje nt. sytuacji
epizootycznej związanej z występowaniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń i stosowanych
środkach kontroli tej choroby, a także informacje dotyczące uboju, oznakowania i umieszczania na
rynku mięsa i jego przetworów pozyskanych od świń i dzików. Kluczowym aspektem
wideokonferencji było przybliżenie stronie malezyjskiej zasad regionalizacji dot. ASF i eksportu
polskiego mięsa wieprzowego na rynki pozaunijne.

Grafika na podstawie Roy Buri z Pixabay

do góry