Strona główna/Aktualności/Spotkanie zamykające audyt Komisji Europejskiej dotyczący mleka

Spotkanie zamykające audyt Komisji Europejskiej dotyczący mleka

Aktualności 2021-03-30

W dniach 1-19 marca 2021 r., w trybie zdalnym, odbył się audyt Komisji Europejskiej dotyczący polskiego systemu
kontroli urzędowych w zakresie bezpieczeństwa mleka i produktów mlecznych.
Celem audytu było sprawdzenie sposobu postępowania właściwych władz w Polsce w tym zakresie i zgodności z
unijnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa mleka i produktów mlecznych oraz podejmowanych działań
w przypadku stwierdzenia niezgodności.
W dniu 19 marca br. odbyło się spotkanie zamykające ww. audyt Komisji Europejskiej. Wzięła w nim udział pani
Katarzyna Piskorz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. Podczas spotkania audytorzy przedstawili wstępne
ustalenia oparte o dotychczas dostarczone im informacje.
Tak jak w przypadku innych audytów KE, strona polska otrzyma projekt raportu a następnie raport końcowy, do
obu dokumentów możliwe będzie zgłaszanie uwag i uzupełnień. Raport końcowy z uwagami strony polskiej
zostanie opublikowany na stronach Internetowych Komisji Europejskiej.

do góry