Strona główna/Aktualności/Usprawnienie kontroli na granicy z Ukrainą

Usprawnienie kontroli na granicy z Ukrainą

Aktualności 2022-05-17

W dniu 17 maja br. odbyło się spotkanie z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii Pawła Niemczuka, Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego oraz Dyrektorów Biur GIW z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką oraz dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Arturem Krukowskim.

Rozmowy dotyczyły możliwości  udrożnienia przejść granicznych z Ukrainą  w województwie lubelskim, które obecnie są bardzo obciążone z uwagi na intensywny ruch towarowy.

Główny Lekarz Weterynarii przedstawił Wojewodzie listę działań podjętych w celu usprawnienia kontroli weterynaryjnych, które znacząco wpłynęły na szybkość obsługi towarów podlegających kontrolom weterynaryjnym. Poinformował także o przesunięciu środków finansowych, które zapewnić mają ustanowienie 24-godzinnego trybu funkcjonowania punktów weterynaryjnej kontroli granicznej. Podkreślił również, że kwestie problemów z przepustowością przejść granicznych należałoby analizować nie tylko pod kątem kontroli weterynaryjnych, ale w szerszym zakresie, uwzgledniającym także możliwości transportowe i przeładunkowe operatorów kolejowych i firm przewozowych.

Wojewoda Lubelski zadeklarował chęć współpracy w trybie roboczym z GIW oraz granicznymi lekarzami weterynarii, przekazując także deklaracje o planowanej analizie możliwości wsparcia nowozatrudnionych osób w granicznych inspektoratach weterynarii w zakresie możliwości zakwaterowania.

Narada

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska