Strona główna/Aktualności/Urzędowe kontrole pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą

Urzędowe kontrole pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą

Aktualności 2022-09-19

W odniesieniu do kontroli pasz niezawierających tkanek zwierzęcych, w tym materiałów paszowych, o których mowa w art. 47, ust. 1d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2017/625, kontrola urzędowa  wykonywana w 100% przez granicznych lekarzy weterynarii, natomiast na drogowych przejściach granicznych w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, częstotliwość kontroli  pasz niezawierających tkanek zwierzęcych nie objętych ww. przepisami odbywa się od dnia 19.09.2022 r. w oparciu o analizę ryzyka.

Pozostałe przesyłki pasz niezawierających tkanek zwierzęcych, w tym materiałów paszowych, nie skontrolowane na granicy zostaną poddane kontroli urzędowej  przeprowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla pierwszego miejsca przeznaczenia przesyłki pasz, wskazanego w towarzyszącej przesyłce dokumentacji. Podmiot paszowy zostanie obciążany kosztami za przeprowadzenie urzędowej kontroli pasz przez powiatowego lekarza weterynarii.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska