Strona główna/Aktualności/Nowy wzór świadectwa zdrowia dla przetworzonego obornika, produktów pochodnych z przetworzonego obornika i odchodów nietoperzy do Republiki Turcji.

Nowy wzór świadectwa zdrowia dla przetworzonego obornika, produktów pochodnych z przetworzonego obornika i odchodów nietoperzy do Republiki Turcji.

Aktualności 2022-09-15

Główny Inspektorat Weterynarii opublikował nowy wzór Weterynaryjnego świadectwa zdrowia do celów wywozu do Republiki Turcji przetworzonego obornika, produktów pochodnych z przetworzonego obornika i odchodów nietoperzy. Dokument jest dostępny na stronie internetowej
Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksportimport/produkty-pochodne-pasze-uboczne-produkty w zakładce Turcja.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska