Strona główna/Aktualności/Udział Głównego Lekarza Weterynarii w konferencji dotyczącej zasad współpracy transgranicznej czeskich i polskich służb weterynaryjnych

Udział Głównego Lekarza Weterynarii w konferencji dotyczącej zasad współpracy transgranicznej czeskich i polskich służb weterynaryjnych

Aktualności 2016-01-18

W dniu 13 stycznia 2016 r. w Kamieniu Śląskim (woj. opolskie) odbyła się konferencja dotycząca zasad współpracy transgranicznej czeskich i polskich służb weterynaryjnych. W konferencji ze strony polskiej uczestniczyli Główny Lekarz Weterynarii i jego Zastępca, Wojewódzcy Lekarze Weterynarii z Wrocławia, Opola i Katowic oraz Powiatowi Lekarze Weterynarii z powiatów przygranicznych.

W konferencji ze strony czeskiej wzięli udział Główny Lekarz Weterynarii ze współpracownikami oraz przedstawiciele regionów graniczących z Polską: Hradec Kralove, Liberec, Pardubice, Ostrawa i Ołomuniec.

Spotkanie było kontynuacją dotychczasowej współpracy pomiędzy regionalnymi jednostkami inspekcji weterynaryjnej Polski i Czech i bezpośrednim efektem spotkania na szczeblu ministerialnym z udziałem wszystkich inspekcji odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności, które odbyło się w dniu 25 listopada 2015 r. w Ostrawie (Czechy).

W trakcie konferencji strony ustaliły ostateczne brzmienie dokumentu dotyczącego zasad współpracy pomiędzy regionalnymi służbami weterynaryjnymi (dokument nie mógł zostać podpisany w trakcie konferencji ze względu na procedury notyfikacji tego typu umów w Czechach). Na spotkaniu zadeklarowano podpisanie podobnego dokumentu na szczeblu centralnym oraz kontynuację podobnych spotkań w przyszłości.

do góry