Strona główna/Aktualności/Informacja w sprawie otwarcia rynku Republiki Kuby dla polskiego mięsa drobiowego oraz poszerzenia listy podmiotów uprawnionych do eksportu produktów mleczarskich

Informacja w sprawie otwarcia rynku Republiki Kuby dla polskiego mięsa drobiowego oraz poszerzenia listy podmiotów uprawnionych do eksportu produktów mleczarskich

Aktualności 2016-01-18

W wyniku zintensyfikowanych działań podjętych przez Głównego Lekarza Weterynarii w 2015 roku, pismem z dnia 16 grudnia 2015 roku służby weterynaryjne władz kubańskich poinformowały o pozytywnym wyniku audytu przeprowadzonego w polskich zakładach drobiowych i mleczarskich w sierpniu ubiegłego roku. Polskie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście podmiotów uprawnionych mogą rozpocząć eksport po spełnieniu wymagań określonych w ustalonym bilateralnie świadectwie zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego wywożonych na rynek Kuby. Jednocześnie w wyniku przeprowadzonej kontroli strona kubańska podjęła decyzję o rozszerzeniu listy zakładów mleczarskich uprawnionych do eksportowania swoich produktów na ww. rynek.

do góry