do góry
Strona główna/Aktualności/Udział Głównego Lekarza Weterynarii w komisji sejmowej

Udział Głównego Lekarza Weterynarii w komisji sejmowej

Aktualności 2019-05-21

14 maja 2019 r. Główny Lekarz Weterynarii, Bogdan Konopka, brał udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiedzenie związane było z rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organy, w tym Głównego Lekarza Weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzenia na rynek niezdatnego do spożycia mięsa - kontynuacja.

Główny Lekarz Weterynarii przestawił m.in. sytuację związaną z ubojem bydła z konieczności, przygotowaniami do wprowadzenia elektronicznego dziennika przed i poubojowego w rzeźniach, działaniami podjętymi we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego i Policją mającą na celu ściślejszą kontrolę transportu bydła do rzeźni.

Link do archiwalnej transmisji: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=07456D4BCFDB6F16C12583F40035050E.