do góry
Strona główna/Aktualności/Spotkanie grupy ekspertów ds. ASF regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Spotkanie grupy ekspertów ds. ASF regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Aktualności 2018-09-25

W roku 2014 w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, została utworzona grupa ekspertów ds. ASF w państwach bałtyckich i Europy Wschodniej (SGE ASF). Była to inicjatywa OIE dotycząca kontroli transgranicznych chorób zwierząt pt. Global Framework for the Progressive Control of Transboundary Animal Diseases (GF-TADs).

Spotkanie inauguracyjne grupy ekspertów odbyło się 24 września 2014 r. w Genewie. Uczestniczyły w nim państwa regionu dotknięte ASF (Białoruś, Federacja Rosyjska, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina) oraz wspierające organizacje międzynarodowe (OIE, Komisja Europejska, FAO). W związku z rozwojem sytuacji epizootycznej w regionie w kolejnych latach do państw członkowskich SGE ASF dołączyły Mołdawia, Rumunia i Czechy. W spotkaniach mogą także uczestniczyć obserwatorzy z państw, w których ASF nie występuje.

Inicjatywa ma na celu nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy państwami dotkniętymi ASF, aby walczyć z chorobą w sposób zharmonizowany i według wspólnych zasad. Spotkania SGE ASF promują również przejrzystość działań służb zaangażowanych w zwalczanie ASF w poszczególnych krajach, wymianę aktualnych informacji nt. sytuacji epizootycznej. Zadaniem grupy ekspertów jest także formułowanie wspólnych zaleceń dotyczących zwalczania choroby opartych o rzetelne podstawy naukowe i techniczne.

Tematy poruszane podczas dotychczasowych spotkań dotyczyły zarządzania populacją dzików oraz środków bio-bezpieczeństwa myśliwych w związku z  rozprzestrzenianiem się ASF, zasad bio-bezpieczeństwa w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, bezpiecznych sposobów wybijania zwierząt w ognisku i zagospodarowania zwłok. Zwracano także uwagę na potrzebę prowadzenia kampanii informacyjnych związanych z zagrożeniem ASF dla rolników, ale także myśliwych, firm transportowych przewożących świnie i produkty wieprzowe, a w szczególności podróżnych (zakaz przywozu żywności w bagażach). Dodatkowo jedno ze spotkań poświęcone było możliwościom diagnostycznym laboratoriów badających ASF.

Do tej pory odbyło się 10 spotkań SGE ASF. Grupa ekspertów spotykała się w Genewie, Paryżu oraz w państwach dotkniętych ASF. Ostatnie ze spotkań miało miejsce w Warszawie w dniach 24-25 września 2018 r.

Spotkanie grupy ekspertów ds. ASF regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Spotkanie grupy ekspertów ds. ASF regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Spotkanie grupy ekspertów ds. ASF regionu Europy Środkowo-Wschodniej